Fellesstyre

FilnavnStørrelse
Godkjent møtebok for Fellesstyret 11.desember 2013.pdf 442.04 kB
Godkjent møtebok for Fellesstyret 11.november 2013.pdf 392.93 kB
Godkjent møtebok for Fellesstyret 23. oktober 2013.pdf 320.65 kB
Godkjent møtebok for Fellesstyret 7. oktober 2013.pdf 222.47 kB
HBV vedlegg styresak 97_13 – Rapport fra valgstyret – valg av represent.pdf 117.47 kB
HBV vedlegg styresak 97_13 Referat fra valgstyrets møte 15 november 2013.pdf 193.19 kB
Møtebok for Fellesstyret 14.mars 2013.pdf 503.08 kB
Møtebok for Fellesstyret 17. desember 2012.pdf 259.02 kB
Møtebok for Fellesstyret 22. april 2013.pdf 376.33 kB
Møtebok for Fellesstyret 24. juni 2013.pdf 419.61 kB
Møtebok for Fellesstyret 28. august 2013.pdf 353.59 kB
Møtebok for Fellesstyret 4. februar 2013.pdf 469.48 kB
Møtebok for Fellesstyret 5. juni 2013.pdf 98.2 kB
Møteinnkalling og sakspapirer Fellesstyret 11. desember 2013.pdf 8.86 MB
Møteinnkalling og sakspapirer Fellesstyret 11. november 2013.pdf 4.42 MB
Møteinnkalling og sakspapirer til Fellesstyret 14. mars 2013.pdf 953.21 kB
Møteinnkalling og sakspapirer til Fellesstyret 17. desember 2012.pdf 332.34 kB
Møteinnkalling og sakspapirer til Fellesstyret 22. april 2013.pdf 1.53 MB
Møteinnkalling og sakspapirer til Fellesstyret 23. oktober 2013.pdf 2.06 MB
Møteinnkalling og sakspapirer til Fellesstyret 24. juni 2013.pdf 1.38 MB
Møteinnkalling og sakspapirer til Fellesstyret 28. august 2013.pdf 3.37 MB
Møteinnkalling og sakspapirer til Fellesstyret 4. februar 2013.pdf 719.66 kB
Møteinnkalling og sakspapirer til Fellesstyret 5. juni 2013.pdf 798.58 kB
Møteinnkalling og sakspapirer til Fellesstyret 7. oktober 2013.pdf 533.47 kB
Sak 52 13 rektorvalget – ettersendt – til Fellesstyret 7. oktober 2013.pdf 195.83 kB
Styresak – Valg av representanter til styret 11.desember 2013.pdf 286.56 kB

Samarbeidsmøter mellom tillitsvalgte og personalavdelingen

FilnavnStørrelse
Referat fra møte 10.8.2012.pdf 170.08 kB
Referat fra møte 15.11.2012.pdf 91.82 kB
Referat fra møte 18.10.2012.pdf 98.88 kB
Referat fra møte 28.6.2012.pdf 154.05 kB
Referat fra møte 5.9.2012.pdf 83.47 kB