HBV + HiT styresaker

HBV – Styrebehandlinger av fusjonssaken

  • 20. juni 2014 – Orienteringssak: Oppdrag til statlige høyere utdanningsinstitusjoner
  • 22. august 2014 – Oppnevning av representanter til dialogmøte med KD
  • 26. september 2014 – Det etableres samarbeid med HiT. Rektor bes utarbeide forslag til svar på KDs oppdragsbrev og legge til grunn ambisjonen om å bli profesjonsuniversitet.
  • 31. oktober 2014 – Styret slutter seg til innspillet til KDs strukturmelding, med endringer og tillegg. 
  • 12. desember 2014 – Styret mener en sammenslåing vil kunne styrke instiutusjonen
  • 13. mars 2015 – Tentativ overordnet profil og visjon
  • 4. juni 2015 – Møtebok fra ekstraordinært styremøte

HiT – Styrebehandlinger av fusjonssaken

Fellesdokumenter