Om fusjonen

Nøkkeltall

Høgskolen i Buskerud og Vestfold

 • 9.500 studenter
 • 850 ansatte
 • 38 bachelorutdanninger
 • 28 masterutdanninger
 • 4 doktorgradsprogrammer
 • 4 campus (Vestfold, Drammen, Kongsberg og Ringerike)

Høgskolen i Telemark

 • 6.900 studenter
 • 650 ansatte
 • 50 bachelorutdanninger *
 • 16 masterutdanninger
 • 3 doktorgradsprogrammer
 • 4 campus (Porsgrunn, Bø, Notodden og Rauland)

*tallet inkluderer utdanninger fra samme institutt som tilbys på flere campus

Fusjonert høyskole / universitet

 • 16.500 studenter
 • 1.500 ansatte
 • 88 bachelorutdanninger*
 • 44 masterutdanninger
 • 7 doktorgradsprogrammer
 • 8 campus (Vestfold, Drammen, Kongsberg, Ringerike, Porsgrunn, Bø, Notodden og Rauland)

Nasjonal strukturreform

Fusjonsarbeidet mellom Høgskolen i Telemark (HiT) og Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) er en del av regjeringens nasjonale strukturreform. 

Regjeringens mål med strukturreformen:

 • Utdanning og forskning av høy kvalitet
 • Robuste fagmiljøer
 • God tilgang til utdanning og kompetanse over hele landet
 • Regional utvikling
 • *Verdensledende fagmiljøer
 • Effektiv ressursbruk

Fusjonen Høgskolen i Telemark og Høgskolen i Buskerud og Vestfold 

Søknad om sammenslåing ble sendt Kunnskapsdepartementet 5. juni, etter at begge høgskolestyrene 4. juni enstemmig hadde gått inn for fusjon fra nyttår 2016.
 
Og i Kongelig resolusjon 19. juni 2015 heter det:

Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen i Telemark organiseres fra 1. januar 2016 som én institusjon under navnet Høgskolen i Sørøst-Norge.

Universitetsambisjon

Et hovedmål for fusjonen er å etablere et internasjonalt konkurransedyktig og regionalt forankret flercampusuniversitet.

Styrene ved både HBV og HiT har understreket at arbeidet for universitetsstatus er et kvalitetsutviklingsprosjekt. 

HSN planlegger å sende søknad til NOKUT om akkreditering som universitet medio februar 2016.

Når den sammenslåtte institusjonen godkjennes som universitet, etableres institusjonen under navnet Universitetet i Sørøst-Norge.

Etableringen av den nye institusjonen er organisert som et universitets- og fusjonsprosjekt.
Under dette hovedprosjekt er det etablert åtte delprosjekter og et antall arbeidsgrupper under hvert delprosjekt.

Hva innebærer fusjon 01.01.2016?

Fusjonstidspunktet 1.1.2016 vil blant annet bety ett styre og én institusjonsledelse. 

Fusjonsarbeidet vil fortsette også gjennom 2016, og først fra 1.1. 2017 kan vi få etablert en integrert institusjon med ny faglig og administrativ organisasjon og gjennomgående administrative systemer og felles retningslinjer og prosedyrer for faglig og administrativ forvaltning.

Fellesstyre høst 2015

Regjeringen har oppnevnt et fellesstyre med beslutningsmyndighet for alle sider knyttet til etablering av ny institusjon fram til fusjonstidspunktet 1.1.16. De to nåværende styrene ved HBV og HiT fungerer som driftsstyrer for egen institusjon ut 2015. 

Profesjons- og arbeidslivsorientert profil

Høgskolen i Sørøst-Norge / Universitet i Sørøst-Norge skal være en enhetlig flercampusinstitusjon med studiesteder i alle tre fylker, og med en sterk felles identitet knyttet til en profesjonsrettet og arbeidslivsorientert hovedprofil. Slik vil fusjonen gjøre den nye institusjonen bedre rustet til å møte utfordringer og muligheter i årene som kommer.

Nøkkeltall

Høgskolen i Buskerud og Vestfold

 • 9.500 studenter
 • 850 ansatte
 • 38 bachelorutdanninger
 • 28 masterutdanninger
 • 4 doktorgradsprogrammer
 • 4 campus (Vestfold, Drammen, Kongsberg og Ringerike)

Høgskolen i Telemark

 • 6.900 studenter
 • 650 ansatte
 • 50 bachelorutdanninger *
 • 16 masterutdanninger
 • 3 doktorgradsprogrammer
 • 4 campus (Porsgrunn, Bø, Notodden og Rauland)

*tallet inkluderer utdanninger fra samme institutt som tilbys på flere campus

Fusjonert høyskole / universitet

 • 16.500 studenter
 • 1.500 ansatte
 • 88 bachelorutdanninger*
 • 44 masterutdanninger
 • 7 doktorgradsprogrammer
 • 8 campus (Vestfold, Drammen, Kongsberg, Ringerike, Porsgrunn, Bø, Notodden og Rauland)