Omstillingsavtalen

Omstillingsavtalen som sikrer ansattes rettigheter i fusjonsprosessen er på plass.

Kunnskapsdepartementet og berørte organisasjoner i HBV og HiT har blitt enige om en omstillingsavtale i forbindelse med fusjonen.

Trygghet og forutsigbarhet

Avtalen skal sikre de ansattes medbestemmelsesrett og rettigheter. Dessuten skal den informere om hvordan omstillingen skal gjennomføres.

Formålet med avtalen er blant annet å gi den enkelte ansatte trygghet i arbeidsforholdet under omstillingsarbeider. Avtalen skal også skape best mulig forutsigbarhet og et godt arbeidsmiljø.

Her kan du laste ned hele avtalen (.pdf).

Spilleregler og omstillingshåndbok

For å få satt omstillingsavtalen ut i live blir arbeidet med en omstillingshåndbok satt i gang i september. Gjennom arbeidet med omstillingshåndboka skal HiT og HBV lage konkrete spilleregler og rutiner knyttet til blant annet innplassering av ansatte i den nye organisasjonen.

Ansattes rettigheter og plikter blir en viktig del av omstillingshåndboka. Arbeidet med omstillingshåndboka skjer i nært samarbeid med tjenestemannsorganisasjonene.