• Hva skjer 1. januar?

    Har du aktiv studierett ved HBV eller HiT, vil du automatisk bli student ved HSN fra 1. januar. Studieløp og utdanningsplan forblir de samme.