• Innplassering av ledere

  Fra nyttår tiltar arbeidet med innplassering av ledere på nivå 1 og 2 i den nye institusjonen.

 • Markering på studiestedene

  Når studentene kommer tilbake fra juleferien skal de merke at de har begynt på Høgskolen i Sørøst-Norge.

 • Arkivseksjon i endring

  Fra nyttår skifter arkivseksjonen navn og får ny e-postadresse for brukerstøttehenvendelser.

 • Sammen om bokinnsamling

  Høyskolebibliotekene ved HBV og HiT samarbeider om å samle inn bøker til flyktningmottakene. Du kan fortsatt bidra.

 • Aasen blir HSN-rektor

  Nåværende HBV-rektor Petter Aasen er ansatt som rektor ved den nye Høgskolen i Sørøst-Norge. Tilsettingen skjedde i fellesstyret for den nye høyskolen.

 • Nyttårsfusjon for studentparlamentene

  Studentparlamentene ved HiT og HBV er enige om å fusjonere til én organisasjon fra 1. januar. De to studentlederne stiller begge til valg som leder.

 • Studentambassadørene er klare

  31 ambassadører fra alle våre studiesteder står parate til å rekruttere nye studenter til Høgskolen i Sørøst-Norge.

 • – Lite er skrevet i stein

  Rektorene ved våre to høyskoler har besøkt alle våre åtte campuser for å informere og svare på spørsmål om fusjonen.

 • Høringssvar

  Høringsrunden av sluttrapportene til delprosjektene for faglig plattform og profil og faglig- og administrativ organisering er nå avsluttet og høringssvarene publiseres på nett.

 • Dette bør du vite om innplasseringen

  Personaldirektør ved HBV, Elisabeth Borhaug, og personal- og organisasjonsdirektør ved HiT, Kjetil Horgmo, orienterer om omstillingen til HSN.

 • Bli med på fusjonsfrokost-/fusjonskaffe

  Mandag 23. november starter fusjonsmøtene der alle studenter og ansatte på det kommende Høgskolen i Sørøst- Norge (HSN) er invitert.

 • Fellesstyret blir HSN-styret

  Det nåværende fellesstyret for Høgskolen i Sørøst-Norge - med Rune Nilsen i spissen - blir også det permanente styret for den nye høgskolen.

 • Forskerne finner sammen

  Høyskolefusjonen styrker våre forskningsmiljøer. Forskergruppa «EMAL» er blant dem som har foregrepet begivenhetene.

 • Søkere til rektorstilling

  Søknadsfristen for rektorstillingen ved HSN utløp 12.11.15. Det er kommet inn fire søknader.

 • Prisdryss på FuNKon15

  Begge våre høyskoler ble premiert under Fleksibel utdanning Norges årskonferanse.

 • HBV/HiT møter nærings- og samfunnslivet

  HBV og HiT bruker november til også å ha tett dialog om fusjonsprosessen med samfunns- og næringslivet og vertskommunene i de tre fylkene.

 • Berømmer delprosjektene for godt arbeid

  I styringsgruppemøtet onsdag 4. november ble sluttrapportene fra delprosjektene faglig plattform og profil, faglig organisering og e-læring og e-campus diskutert. Styringsgruppa berømmer delprosjektene for godt arbeid.

 • Invitasjon til høring på faglig plattform og profil og faglig- og administrativ organisering

  Universitets- og fusjonsprosjektet arrangerer høring for ansatte og studenter fra 5. til 20. november 2015.

 • Fire fakulteter for HSN

  Fire fakulteter – alle på tvers av studiesteder. Dette er blant konklusjonene i rapporten fra fusjonsdelprosjektet «Faglig organisering» for Høgskolen i Sørøst-Norge.

 • «Vi lærer og forsker sammen!»

  Dette er kortversjonen av HSNs visjon, slik Delprosjekt 1 foreslår i sin sluttrapport. Her er det også utkrystallisert forslag til faglig plattform og profil for den nye høyskolen.

 • Sluttrapportene er klare

  I. november var fristen på innlevering av sluttrapportene til Faglig plattform og profil, Faglig organisering og E-læring og e-campus. Nå er de tilgjengelig for alle.

 • Tillitsvalgte finner sammen

  Tjenestemannsorganisasjonene ved våre to høyskoler samles til felles seminar på Kongsberg.

 • Nytt om visuell profil

  Som en del av fusjonsforberedelsene utarbeides det nå en visuell identitet for Høgskolen i Sørøst-Norge.

 • – Forventer at studentene står i fokus

  Michael Melby og Kristian Tornås leder henholdsvis Studentorganisasjonen i Telemark og Studentparlamentet ved HBV. Her deler de sine tanker om fusjon, prosess og framtida på HSN.

 • Fusjonsfrokost og -kaffe i november

  Studenter og ansatte på alle de åtte studiestedene ved HiT og HBV er invitert på møter der de to rektorene og prosjektleder for universitet- og fusjonsprosjektet skal presentere høstens arbeid, som igjen vil legge grunnlaget for Høgskolen i Sørøst-Norge.

 • Tverrfaglige satsinger i HSN: Ett eple klar til høsting

  Bare temaet «Kulturarv og reiseliv» er så godt gjennomarbeidet at det framstår som mulig å realisere som et satsingsområde i et 4 års perspektiv, heter det i utkast til sluttrapport for fusjonsprosjektet «Tverrfaglige satsinger».

 • Omstillingsservice – Bemanning og innplassering

  Fra 1. januar 2016 var Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) et faktum. Samtlige medarbeidere ved begge de to tidligere høgskoler skal innplasseres i den nye organisasjonen.

 • Universitetsakkreditering

  Rektorene Kristian Bogen og Petter Aasen skriver om den siste utviklingen i prosessen med akkreditering som fremtidig universitet.

 • Hva med gamle avtaler i ny organisasjon?

  Både HiT og HBV har inngått rammeavtaler for egen organisasjon. Hvordan skal disse håndteres i ny organisasjon? Vi har søkt juridisk vurdering av forhold rundt rammeavtalene.

 • Rektorstilling utlyst

  Fellesstyret behandlet 12. oktober saken om rekruttering av rektor for Høgskolen i Sørøst-Norge. Nå er stillingen utlyst, med søknadsfrist 12. november.

 • Første felles styremøte

  Styreleder Rune Nilsen åpnet det første felles styremøte for HiT og HBV med et sitat fra Hans Børli: «Jeg eier ikke et eneste tre. Likevel er skogen min.».

 • Statusrapporter og innspill fra ansatte

  Nå har fem av delprosjektene levert første utkast av sine rapporter og onsdag fikk styringsgruppa en gjennomgang av rapportene.

 • Lønn for strevet

  Høgskolen i Sørøst-Norge får et budsjett for 2016 som overstiger 1,5 milliarder kroner. – Dyktige medarbeidere og gode resultater har gitt uttelling, sier rektorene ved HBV og HiT.

 • Statusrapporter

  Nå har fem av delprosjektene levert første utkast av sine rapporter til styringsgruppa. Styringsgruppa diskuterer rapportene i sitt møte 7. oktober.

 • - Beslutningene tas i fellesstyret

  - Ja, det jobbes raskt og godt i de ulike delprosjektene. Men selve beslutningene blir tatt i det nye fellesstyret for Høgskolen i Sørøst-Norge, ikke i hvert enkelt delprosjekt, sier Ingvild Marheim Larsen, leder for fusjonsprosessen.

 • Ingen svak kopi

  - Vi skal ikke være en svak kopi av andre, men dyrke vår egenart og det vi er gode på, sier Rune Nilsen leder for interimstyret ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

 • Møte med hovedtillitsvalgte

  Representanter fra arbeidsgiver og hovedtillitsvalgte ved de to høyskolene hadde felles møte i Drammen onsdag 23. september.

 • Valg av styre til den nye høyskolen

  Valget av HiTs og HBVs representanter til fellesstyret for den nye Høgskolen i Sørøst-Norge skjer i månedsskiftet september/oktober.

 • Møte med NOKUT

  Arbeidet med universitetssøknaden er i full gang, og et møte med NOKUT i forrige uke var viktig for å komme videre i arbeidet.

 • Ønsker innspill fra ansatte og studenter

  Du kan være med å påvirke universitets- og fusjonsprosjektet ved å komme med dine innspill frem til fredag 9. oktober.

 • Jobber med universitetsakkreditering

  Rektor Petter Aasen, rektor Kristian Bogen, prosjektleder Ingvild Marheim Larsen og Ellen Rye hadde møte med representanter fra NOKUT 3. september.

 • Spent på den nye logoen?

  Arbeidet med å få på plass den visuelle identiteten til Høgskolen i Sørøst-Norge er i gang.

 • Valg av styremedlemmer

  HBV og HiT forbereder valg av medlemmer til fellesstyret for Høgskolen i Sørøst-Norge.

 • Omstillingsavtalen

  Omstillingsavtalen som sikrer ansattes rettigheter i fusjonsprosessen er på plass.

 • - Dere kan skape noe nytt og annerledes

  Forsker og professor Bjørn Stensaker har jobbet med fusjoner i høyere utdanning i over 20 år. Han brakte inn nyttige perspektiv på hva som fungerer og hva som ikke fungerer ved fusjoner. Ikke minst muligheten til å tenke helt nytt.

 • Vellykket startskudd

  Arbeidet med Universitets- og fusjonsprosjektet er iverksatt, og dermed også den formelle starten på prosjektet som skal føre fram til Høgskolen i Sørøst-Norge.

 • Kick off for 150 ansatte fra HiT og HBV

  Mandag samles ledere, fagforeningsrepresentanter, rektorer, sekretariat og medlemmer av delprosjektene i Universitets- og fusjonsprospektet til en fellessamling i Langesund.

 • Rune Nilsen leder for fellesstyret for Høgskolen i Sørøst-Norge

  HiTs nåværende styreleder Rune Nilsen er oppnevnt som leder av det midlertidige fellesstyret for den sammenslåtte Høgskolen i Sørøst-Norge.

 • Oppstart for delprosjektene

  Torsdag 25. juni var det oppstart for alle delprosjektene som skal stake ut den nye kursen og danne grunnlaget for en sammenslåing mellom HiT og HBV.

 • Lærerstudent fant høyskole-navnet

  Blant 300 bidrag var det forslaget til lærerstudent Maria Annie O. Bech, ”Høgskolen i Sørøst-Norge”, som blir navnet på den nye institusjonen.

 • Fusjon vedtatt i statsråd

  Fusjonen mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen i Telemark er i dag formelt vedtatt av Kongen i statsråd. Den nye institusjonen skal hete Høgskolen i Sørøst-Norge.

 • Prosjektleder snart på plass

  Ingvild Marheim Larsen skal lede Universitets- og fusjonsprosjektet. Hun starter for fullt i august.

 • Skal foreslå satsingsområder

  Viserektorene Pål Augestad, Jarle Bjerkholt og prorektorene Jorun Ulvestad og Merete Ræstad har startet arbeidet med å utrede og foreslå tverrfaglige satsingsområder innenfor forskning, utvikling og innovasjon.

 • Krever mer åpenhet om finansieringen

  Finansieringen av høgskolene og universitetene var gjennomgående tema da Stortinget torsdag behandlet strukturen i høyere utdanning. Her må det bli langt mer åpenhet og transparens, krever Stortinget.

 • Fylkeskommunal støtte

  Fylkeskommunene i Buskerud, Telemark og Vestfold ser blidt på mulighetene fusjonen fører med seg og støtter velvillig opp under arbeidet for å skape den nye institusjonen.

 • Universitets- og fusjonsprosjektet

  Les mer om organiseringen av dette arbeidet og de ulike delprosjektetene som finnes.

 • Dette betyr fusjonen for deg

  Få oversikt over ansattes retter og plikter i forbindelse med fusjon.

 • Historisk fusjonsvedtak

  I ekstraordinært styremøte 4. juni, anbefalte både styrene for HBV og HiT fusjon mellom de to institusjonene fra nyttår 2016. Den nye institusjonen skal hete Høgskolen i Sørøst-Norge.

 • Alle snakker om fusjonen

  Arbeidet med fusjonen har fått bred mediedekning. Da vi gikk ut med navneforslaget til den nye institusjonen tok det helt av.

 • Fremdrift

  Kunnskapsdepartementet har oppnevnt eksterne styreledere til fellesstyret som skal lede prosessen frem til fusjonstidspunktet 01.01.16 og i den første driftsfasen.

 • Og navnet er…

  Ansatte og studenter har sagt sin mening, eksperter og utvalg har rådgitt, og nå har rektorene bestemt seg for hvilket navn de vil foreslå overfor styrene.

 • – Alle skal kjenne seg igjen

  Vennlig stemning og positive holdninger til fusjon preget allmøtene som hittil er avholdt ved HBV og HiT.

 • Finale i navnekonkurransen

  Det har vært et stort engasjement rundt navnekonkurransen: nær 300 forslag er kommet inn. Her kan du se navnekomiteens favoritter.

 • Fusjon - administrasjonen er i gang

  Sist uke var det oppstartmøte i prosjektet som skal planlegge og gjennomføre den administrative etableringen av ny institusjon.

 • Bibliotekene møtes

  «Sikker drift» og sammenslåing av bibliotek- og dokumentasjonssystemer sto på agendaen da biblioteklederne hadde fusjonssamling på Notodden.

 • – Best tjent med fusjon fra nyttår

  Rektorene mener høyskolene er best tjent med fusjon fra og med 2016 på grunn av universitetsakkrediteringen. Dette og mye annet skal også avklares på styremøtene i juni.

 • Kjært barn...

  Forslagene renner inn i navnekonkurransen. Det beste belønnes med opphold for to på Farris Bad.

 • Blant de beste

  HiT og HBV kommer begge sterkt ut i statistikken over publiseringspoeng i 2014. Slår vi oss sammen, kommer vi blant de ti beste institusjonene i landet.

 • Vitenskapelig publisering 2014

  Statistiske sammenligninger mellom publiseringpoengsproduksjonen ved HBV og HiT i 2014. Resultatene sees også opp mot UH-sektoren.

 • Fortgang i fusjonsarbeidet

  Allerede en av de første dagene i juni må HiT og HBV ha klart forslag til både navn, hovedadresse og fusjonstidspunkt for den nye fusjonerte institusjonen.

 • Ønsker universitetsstatus

  HBVs styremedlemmer er klare på at universitetsstatus er blant de viktigste premissene for fusjon med Høgskolen i Telemark.

 • Kan bli universitet

  Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen skriver i en kommentar at han er trygg på at HBV og HiT vil få universitetssatus.

 • – Godt utgangspunkt

  Kunnskapsministeren vil at høyskoler igjen skal få mulighet til å bli universiteter, men skjerper samtidig kravene. Rektorene ved HBV og HiT mener de to høyskolene har gode muligheter.

 • Full ryggdekning i styret

  Arbeidet med fusjon mellom Høgskolen i Telemark (HiT) og Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) stod på sakslista da styret ved HiT hadde møte i dag. Beskjeden fra styret var klar; fortsett arbeidet.

 • Jobber med styresak om fusjon

  Rektorer og direktører hadde møte 26. februar for å jobbe med en styresak som skal gi styrene den informasjonen de ønsker.

 • Fusjonsutredning i styrene

  Henholdsvis 12. og 13. mars behandler styrene ved HiT og HBV en omfattende utredning av forskjellige forhold rundt en eventuell fusjon.

 • Universitet eller høyskole?

  Rektorene ved våre to høyskoler hadde denne kronikken på trykk i Morgenbladet 13. februar 2015.