Rektor Petter Aasen - foto
Rektor Petter Aasen. Foto: Jan-Henrik Kulberg

Aasen blir HSN-rektor

Nåværende HBV-rektor Petter Aasen er ansatt som rektor ved den nye Høgskolen i Sørøst-Norge. Tilsettingen skjedde i fellesstyret for den nye høyskolen.

Kommentarer/intervjuer

Påtroppende rektor ved Høgskolen i Sørøst-Norge, Petter Aasen, mob: 995 29 024

Leder for fellesstyret ved Høgskolen i Sørøst-Norge, Rune Nilsen,mob: 414 79 217 

Om Høgskolen i Sørøst-Norge

Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) blir landets nest største statlige høyskole, målt i totalt antall studenter, og større enn flere av dagens universiteter.  

HSN vil ha ca 15.500 studenter og 1.500 ansatte. 

HSN får åtte studiesteder: Drammen, Vestfold, Kongsberg, Ringerike, Bø, Notodden, Porsgrunn og Rauland.

HSN har som klar ambisjon å bli universitet, og vil sende søknad om dette til NOKUT i 2016.

Les mer om HSN her: http://hit.hbv.no

Innstilt til rektorjobben ved HSN:

  1. Petter Aasen
  2. Terje Gjengedal
  3. Heidi Kapstad

Petter Aasen er professor i utdanningsvitenskap, og fra 1.1. 2014 rektor ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

Fra høsten 2007 var han rektor ved Høgskolen i Vestfold, inntil denne fusjonerte med Høgskolen i Buskerud 1. januar 2014

Han var innstilt på førsteplass til jobben, etter en grundig rekrutteringsprosess som resulterte i en enstemmig innstilling fra innstillingsutvalget. 

Fornøyd styreleder

- Det har vært en grundig og god prosess i forkant av innstillingen, og jeg er fornøyd med at vi har hatt tre gode, men forskjellige kandidater. Det har også gitt styret valgmuligheter med tanke på profil, sier leder for fellesstyret ved HSN Rune Nilsen.

- Med Petter Aasen får vi både en erfaren og tung akademisk leder, og en rektor som direkte kan opprettholde det gode momentet HBV og HIT har i fusjonsarbeidet, og i forhold til akkrediteringsprosessen mot et universitet, sier Nilsen.Styreleder Rune Nilsen, foto

- Et stort ansvar

- Rektorstillingen ved den nye Høgskolen i Sørøst-Norge innebærer et stort ansvar. Tilsettingen er derfor en tillitserklæring fra styret, som jeg setter stor pris på. Jeg vil i første omgang be om en samtale med styreleder, for å avstemme ambisjoner og forventninger, og drøfte sammensetningen av institusjonens ledergruppe. Ledelse av en så stor institusjon som HSN er team-arbeid, sier nytilsatt rektor Petter Aasen.

Han ser frem til dialog med styret, ansatte og eksterne samarbeidspartnere om veien videre for en utdannings- og forskningsinstitusjon med høye ambisjoner og mange muligheter.

Bli bedre kjent med Telemark

- Som rektor ved HBV de siste to årene kjenner jeg jo etter hvert medarbeiderne her. Nå ser jeg fram til å bli bedre kjent med administrasjonen og fagmiljøene ved Høgskolen i Telemark. Å lede en høgskole eller universitet er et samarbeidsprosjekt.  Som Burton Clark, forfatteren av den klassiske boken om entreprenørielle universiteter, har uttrykt det: «Personal skills and strategic capacity are essential, but the unique core of the university requires substantial collegial participation», sier Aasen.

Om Petter Aasen

Aasens faglige arbeid er først og fremst knyttet til utdanningspolitiske problemstillinger. Han er forfatter av flere bøker og en rekke artikler i norske og internasjonale tidsskrifter.

Sammen med kolleger fra USA, Sør-Korea, Brasil og Taiwan utga han i 2003 boken «The State and the Politics of Knowledge» (New York: RoutlegeFalmer).

I 2013 utga han sammen med kolleger ved Universitetet i Oslo, boken "Reformtakter. Om fornyelse og stabilitet i grunnopplæringen", som oppsummerer hovedfunnene fra evalueringen av utdanningsreformen Kunnskapsløftet.

Oversikt over Petter Aasens vitenskapelige publiseringer (pdf)

Aasen er en av tre general editors for Nordic Journal of Studies in Educational Policy (NordSTEP)

Petter Aasen har ledererfaring fra blant annet stilling som dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Trondheim og ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse ved NTNU.

Fra 1998 – 2007 var han direktør ved forskningsinstituttet NIFU (Nordisk institutt for innovasjon, forskning og utdanning) og fra 2007 – 2014 var han rektor ved Høgskolen i Vestfold.

Petter Aasen har ledet og deltatt i regionale, nasjonale og internasjonale styrer/styringsgrupper, utvalg, komiteer og delegasjoner. Oppgavene har blant vært utredninger, evalueringer, policyutvikling og rådgiving i faglige, forvaltningsmessige og politiske spørsmål.

Aasen er styreleder for Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) og for Utbildningsvetenskapliga kommittén i det svenske Vetenskapsrådet.

Han ble i 2012 utnevnt til æresdoktor ved Uppsala Universitet for fremstående vitenskapelig innsats og arbeidet for å fremme utdanningsvitenskapelig forskning.

 

 

Kommentarer/intervjuer

Påtroppende rektor ved Høgskolen i Sørøst-Norge, Petter Aasen, mob: 995 29 024

Leder for fellesstyret ved Høgskolen i Sørøst-Norge, Rune Nilsen,mob: 414 79 217 

Om Høgskolen i Sørøst-Norge

Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) blir landets nest største statlige høyskole, målt i totalt antall studenter, og større enn flere av dagens universiteter.  

HSN vil ha ca 15.500 studenter og 1.500 ansatte. 

HSN får åtte studiesteder: Drammen, Vestfold, Kongsberg, Ringerike, Bø, Notodden, Porsgrunn og Rauland.

HSN har som klar ambisjon å bli universitet, og vil sende søknad om dette til NOKUT i 2016.

Les mer om HSN her: http://hit.hbv.no

Innstilt til rektorjobben ved HSN:

  1. Petter Aasen
  2. Terje Gjengedal
  3. Heidi Kapstad