Kristian Bogen. Foto
Rektor ved HiT, Kristian Bogen, under allmøtet i Bø.

– Alle skal kjenne seg igjen

Vennlig stemning og positive holdninger til fusjon preget allmøtene som hittil er avholdt ved HBV og HiT.

Av: Per Magnus Holtung

Allmøter er nå avviklet ved de fleste av våre to høyskolers campus. De siste møtene gjennomføres denne uka.

Rektorene Kristian Bogen og Petter Aasen har benyttet anledningene til å presentere intensjoner, planer og status for fusjonsarbeidet, og selvsagt lagt til rette for kommentarer og spørsmål fra salen.

HBV-rektor PEtter Aasen under allmøtet på Campus Vestfold

Etter alle solemerker vil begge høgskolestyrene, i parallelle møter 4. juni, vedta å slå sammen HiT og HBV, og med 1. januar 2016 som tidspunkt.

Universitetsambisjonen står fjellstøtt, og ved begge institusjonene jobber ledelsens overfor politiske miljøer for å gjøre den prosessen så rask og smidig som mulig. Helst allerede ved fusjonstidspunktet.

– Vi jobber med innspill og formuleringer til forskriften som Stortingsmeldingen skal ende opp i, og som Stortinget skal behandle, sa rektor Petter Aasen til tilhørerne ved Campus Vestfold.

Begrepsavklaring

– Hva med studentopptaket i 2016, hvordan vil det skje, ble det blant annet spurt.

– Studentene vil bli tatt opp til og få vitnemål fra den nye institusjonen, men de konkrete studietilbudene vil være knyttet til de «gamle» institusjonene i studieåret 2016/17, opplyste Kristian Bogen.

Begrepet «profesjonsuniversitet» ble kommentert fra salen under allmøtet i Bø.

Rektor Bogen understreket at selv om det er fokus på en profesjons- og arbeidslivsrettet profil, er det en ambisjon om at alle fagmiljøer skal kjenne seg igjen i den nye institusjonen.

– Ta vare på hverandre

Fra salen ble det også minnet om at fusjonsprosessen ikke må gå utover vår daglige virke – vårt renommé og studentene. Og hva med omstillingsmidler?

Kristian Bogen viste til de ti millionene som KD har lovet til prosessen for inneværende år.

– Likevel er det slik at pengene ikke gir oss flere timer i døgnet, og det er de samme menneskene som skal gjøre både utviklingsjobben og sikre at den daglige driften går som smurt. Det er derfor viktig at vi tar vare på hverandre i tiden vi er inne i, sa HiT-rektoren.