avislogoer

Alle snakker om fusjonen

Arbeidet med fusjonen har fått bred mediedekning. Da vi gikk ut med navneforslaget til den nye institusjonen tok det helt av.

Det er blitt en kjent sak hvilket navn rektorene ønsker at den nye institusjonen skal få. Siden dette ble kjent, 27. mai, har vi per 05. juni, notert oss 18 selvstendige medieoppslag om navnevalget.

Land og strand

Våre studiestedvise lokalaviser, har selvsagt fulgt saken, men også regionale og nasjonale medier samt uavhengige høyskoleaviser har ønsket å formidle at Petter Aasen og Kristian Bogen går for «Høgskolen/Universitetet i Sørøst-Norge» som navn på den nye institusjonen.

Ordskifte

Samtidig markerte også nyhetsartiklene om navnesaken en real oppstart for diskusjon gjennom forumet «Disqus» på hit.hbv.no. Mange har bidratt til en saklig og god diskusjon, og det har vært rom for bløt humor samt kvass kritikk.