Arkivseksjon i endring

Fra nyttår skifter arkivseksjonen navn og får ny e-postadresse for brukerstøttehenvendelser.

- Fra 1. januar jobber vi som en fusjonert seksjon med ansatte på tre campus: Vestfold, Kongsberg og Porsgrunn, sier Gro Wisting Haugland, arkivleder ved HBV.

Seksjonen skifter navn
Den fusjonerte seksjonen skifter navn til Seksjon for dokument- og informasjonsforvaltning og betjener brukerstøttehenvendelser fra alle ansatte ved HSN, uavhengig av fylke/campustilhørighet.

Nye felles rutiner
Det er vedtatt nye felles rutiner for dokumenthåndtering for følgende sakstyper:

  • Studentsaker
  • Opptak
  • Ph.d.
  • Personalsaker
  • Utveksling/internasjonalisering
  • Prosjekter

Disse rutinene gjelder fra 1.1.2016 og vil være tilgjengelig via skrivebordet P360 hos alle ansatte fra nyttår

Nye e-postadresser