- Beslutningene tas i fellesstyret

- Ja, det jobbes raskt og godt i de ulike delprosjektene. Men selve beslutningene blir tatt i det nye fellesstyret for Høgskolen i Sørøst-Norge, ikke i hvert enkelt delprosjekt, sier Ingvild Marheim Larsen, leder for fusjonsprosessen.

Delprosjektene:

Tekst: Per Magnus Holtung

Selv om mange delprosjekter begynner å nærme seg konklusjoner, betyr ikke det at endelige beslutninger er tatt.

Delprosjektene legger fram sine alternativer og argumenter for styringsgruppa. Styringsgruppa skal se delprosjektenes alternativer i sammenheng og deretter gi råd til rektorene, som leverer innstilling til fellesstyret.

Rapportene fra delprosjektene er et viktig beslutningsgrunnlag, men det er mulig for alle å være med å gi innspill.Prosjektleder Ingvild Marheim Larsen. Foto

Fram til 9. oktober kan studenter og ansatte gi innspill på fusjonswebben. Og i november inviteres det til «fusjon til frokost»-møter på de ulike studiestedene.

Det blir også en høring i november på de tre delprosjektene faglig plattform og profil, faglig organisering og administrativ organisering.

- Unntaket er deler av prosjektet «Sikker drift» der det fattes beslutninger underveis for at den nye høgskolen skal fungere forvaltningsmessig fra 1. januar 2016, sier hun.

Fusjonsprosessen er organisert i åtte delprosjekter.  Enkelte av delprosjektene har i tillegg underprosjekter og arbeidsgrupper, så mange deltar i arbeidet.

Fellesstyret for Høgskolen i Sørøst-Norge har sitt første møte 12. oktober.  Deretter 20. november og 18. desember, ifølge planen.

Delprosjektene: