Biblioteksledelsen ved HBV og HiT
Øverste fra venstre: Anne Stenhammer (bibliotekleder Drammen), Åsta Hagen (bibliotekleder Vestfold/assisterende bibliotekssjef HBV), Frøydis Løken (biblioteksleder Kongsberg) Frode Bakken (bibliotekssjef HiT) og Ellen Hermandrud (påtroppende biblioteksleder Porsgrunn). Midtrekka fra venstre: Ingeborg Stensli (biblioteksleder Ringerike), Kjell Ove Jahr (biblioteksnestleder Vestfold) og Stina Gilje (biblioteksleder Notodden). Nederste rekke fra venstre: Arild Skalmerås (bibliotekleder Bø), Pat Flor (avtroppende biblioteksleder Porsgrunn) og Kari Fagerjord (bibliotekssjef HBV).

Bibliotekene møtes

«Sikker drift» og sammenslåing av bibliotek- og dokumentasjonssystemer sto på agendaen da biblioteklederne hadde fusjonssamling på Notodden.

Biblioteket er godt i gang med å planlegge fusjonsarbeidet. Det er mange systemer og tjenester som skal slås sammen og koordineres for at studenter og ansatte på åtte studiesteder,  via åtte studiestedsbibliotek, skal få kvalitetssikrede og tilpassede bibliotektjenester.

Biblioteklederne fra HBV og HiT hadde samling på Notodden 12.mai. «Sikker drift» og sammenslåing av bibliotek- og forskningsdokumentasjonssystemer i 2016 og 2017 sto på agendaen.
 

Stemningen på møtet var svært positiv, og vi fikk en fin omvisning på Campus Notodden, sier bibliotekssjef ved HBV, Kari Fagerjord.

Bibliotekssjef Frode Bakken ved HiT stemmer i:

Bibliotekene ser virkelig fram til fusjonssamarbeidet med nye kolleger, sier Bakken.