Blant de beste

HiT og HBV kommer begge sterkt ut i statistikken over publiseringspoeng i 2014. Slår vi oss sammen, kommer vi blant de ti beste institusjonene i landet.

Institusjon

Publikasjons- poeng

UiO

3856,9

NTNU

3026,9

UiB

1957,7

UiT

1248,8

NMBU

666,8

UiA

557

HiOA

539,7

UiS

499,3

HBV + HiT

485,6

BI

271,9

NIH

163,4

UiN

161,8

HiB

154,8

NHH

145,2

HiH

145,1

HiST

136,6

Jorun Ulvestad. FotoDatabase for statistikk om høgre utdanning (DBH) offentliggjør hvert år tall som viser hvor mange publiseringspoeng landets høyskoler og universiteter produserer.

Alle tallene finner du her

Begge institusjonene hevder seg godt i statistikken, og om vi slår sammen resultatene for HBV og HiT havner vi på niendeplasspå lista.

Les også: Statistiske sammenligninger mellom publiseringpoengsproduksjonen ved HBV og HiT i 2014. Resultatene sees også opp mot UH-sektoren.

Holder koken

HBVs resultat for 2014 ble 259,1 poeng. Dette plasserer HBV i toppsjiktet av statlige høyskoler når det kommer til publiseringspoeng per undervisnings-, forsknings- og formidlingsstilling (UFF-stilling). Utviklingen har vært jevnt stigende de siste årene, og tallene for 2014 viser like sterke resultater som i 2013.

– Her er det mye å glede seg over. Fusjonsåret 2014 var naturlig nok et utfordrende år for HBV. Gjennom disse resultatene viser fagmiljøene både soliditet og stabilitet – noe som er et godt utgangspunkt både for ytterligere forskningsaktivitet og for forskningsbasert undervisning, sier Jorun Ulvestad, prorektor for forskning ved HBV.

Pål Augestad. FotoLes mer om HBVs tall på hbv.no

– En fantastisk rekord

HiT kan smykke seg med 226,5 publiseringspoeng, som betyr en vekst på 51,1 prosent siden året før. Dette gir en økning i publisering per ansatt fra 0,39 til 0,60 poeng.

– En formidabel vekst og en fantastisk rekord, sier Pål Augestad, viserektor for FoU ved HiT.

HBVs prorektor for forskning gratulerer HiT med rekorden:

– Det er veldig gledelig med det store spranget i vitenskapelig publisering ved HiT, på toppen av en god utvikling i de foregående årene. Mye av poengøkningen har i tillegg skjedd på nviå 2. Dette er inspirerende og lover godt for fellesskapet, sier Ulvestad.

Institusjon

Publikasjons- poeng

UiO

3856,9

NTNU

3026,9

UiB

1957,7

UiT

1248,8

NMBU

666,8

UiA

557

HiOA

539,7

UiS

499,3

HBV + HiT

485,6

BI

271,9

NIH

163,4

UiN

161,8

HiB

154,8

NHH

145,2

HiH

145,1

HiST

136,6