Dette bør du vite om innplasseringen

Personaldirektør ved HBV, Elisabeth Borhaug, og personal- og organisasjonsdirektør ved HiT, Kjetil Horgmo, orienterer om omstillingen til HSN.

I tråd med styrevedtak og sentrale dokumenter, er det ingen som skal miste jobben på bakgrunn av fusjonen. Alle beholder lønn og arbeidssted, men det kan bli endringer i stillingens ansvarsområde og arbeidsoppgaver.
 

Omstillingsbistand

Det er fremforhandlet en egen omstillingsavtale for fusjonsarbeidet. Det utarbeides nå en omstillingshåndbok som redegjør for ansattes rettigheter og plikter i forbindelse med omstillingen.

Omstillingshåndboka drøftes i felles IDF-møte 4. desember og behandles i styremøte 28.1.16.

Omstillingsservice skal etableres for å bistå ansatte og ledere med informasjon og veiledning i bemannings- og innplasseringsprosessen. Dette arbeidet ivaretas av medarbeidere fra personalavdelingene, og informasjon om dette blir lagt ut på hit.hbv.no om kort tid.

Brev og e-brev

I midten av desember får alle ansatte – faste og midlertidig ansatte som har avtaler som løper utover 1. januar 2016 – beskjed per e-post om at de fra nyttår vil være ansatt i HSN. I praksis betyr det at de aller fleste fortsetter som i dag.

Bemanning og innplassering i ny organisasjon skjer i løpet av våren 2016 og målet er at alle ansatte skal kjenne sin nye organisasjonstilhørighet og leder innen 1. juni 2016. Alle får et eget brev om ny innplassering.

Innplassering av ledere

Delprosjekt 7 skal ivareta arbeidet med å innplassere ledere på nivå 1 og 2, og eventuelt nivå 3 og 4, samt bistå i bemannings- og innplasseringsarbeidet for øvrig.

Konsulentselskapet Agenda Kaupang er valgt etter anbudskonkurranse som ekstern ressurs i prosjektet og skal bidra med støtte og juridisk bistand.

Ledere på nivå 1 og 2 skal være innplassert innen 1. mars 2016. Deretter følger innplassering av øvrige ledere og ansatte.

Rektor tilsettes i styremøte 11. desember.

De som allerede fra 1. januar får endringer i sin stilling blir midlertidig innplassert fra nyttår og får eget brev om dette før jul.