Illustrasjon

Finale i navnekonkurransen

Det har vært et stort engasjement rundt navnekonkurransen: nær 300 forslag er kommet inn. Her kan du se navnekomiteens favoritter.

 • Viken høgskole/universitet
  Samlende, et egennavn som kan brukes på norsk og engelsk, geografisk betegnelse. Ifølge historien favnet området Viken både områder i Vestfold, Telemark og Buskerud, og selv om det nok er mest dekkende for kystområdene i de tre fylkene så er Viken noe som kan assosieres med felles historie for området.
 • Tind høgskole/universitet
  «Tind» viser til det å strekke seg mot noe, slik som man gjør gjennom en utdanning. Det kan også vise til noe som er "typisk norsk": å bestige tinder, utforske, - slik som Nansen, Amundsen, Heyerdal og andre nordmenn har gjort opp igjennom tidene. "Tind" er samtidig et typisk norsk ord som gjør seg godt på flere språk. Det er også fleksibelt mht tid og faglig orientering, slik at det kan holde seg over tid, selv om HiT og HBV skulle slå seg sammen med andre institusjoner i fremtiden, eller faglige retninger endres.
 • Skagerak høgskole/universitet
  Vann er, faglig sett, veldig sentralt i de to nåværende institusjonene. Navnet assosieres med havområdet utenfor de tre fylkene. Et havområde med mye kommunikasjonsaktivitet med samfunnet rundt både nå og historisk. Skagerak betyr «veien til Skagen», noe som blant annet kan assosieres med veien til internasjonalisering, publisering og til en karriere.
 • Ibsen høgskole/universitet
  Internasjonalt er dette det suverent mest kjente navnet, med stor kulturhistorisk tyngde. Ibsen-navnet assosieres riktignok mest med Skien, men skal man først velge et personnavn, vil det uunngåelig knyttes til et fylke. De to andre fylkene kan og bør se på dette som en drahjelp av dimensjoner. Med Ibsen i navnet blir det kort, enkelt, presist, og lett å oversette.
 • Fjord høgskole/universitet
  Vann er, faglig sett, veldig sentralt i de to nåværende institusjonene. Fjord er et godt navn på norsk og engelsk. Det vil være særegent og en god betegnelse internasjonalt.
 • Oslofjord høgskole/universitet
  De tre fylkene grenser alle til Oslofjorden. Navnet kombinerer to av de viktigste merkevarene vi har i Norge: Oslo og fjorder. Navnet knytter oss til det sentrale Norge. Navnet er en naturlig videreføring av Oslofjordalliansen.
 • Høgskolen/universitetet i Sørøst-Norge
  En geografisk tilnærming til navnet. Kan være positivt i forhold til utenlandske (og norske) studenter som søker seg til oss, og som da vil vite hvor i landet vi holder til.
 • Høgskolen/universitetet i Øst-Norge
  Øst-Norge favner alle fylkene og sier indirekte noe om spredningen i campus. Øst-Norge er noe alle kan stedfeste, både nasjonalt og internasjonalt. Vil være den eneste Høgskolen med Norge i navnet, salgsargument til utenlandske studenter og samarbeidsinstitusjoner. Kan enkelt bytte ut høgskole med universitet i fremtiden.

 

Som de fleste vet har det vært utlyst en navnekonkurranse ved HiT og HBV hvor ansatte og studenter har kunnet komme med forslag til hva den nye institusjonen bør hete. For å vurdere de innkomne forslagene ble en vurderingsgruppe satt i sving.

Vurderingsgruppa hadde møte i uke 20 og leverte deretter sin innstilling til rektorene. Rektorene har vurdert disse, samt kommet med egne innspill. Nå gjenstår totalt åtte navn: se faktaramme til høyre.

Endelig innstilling 28. mai

Vi presiserer at forslagene ikke er sjekket opp mot departementet, og at det ikke er sikkert at det er mulig å velge et av disse navnene. Forslagene skal nå kvalitetssikres og vurderes av et eksternt byrå, og endelig innstilling til styrene skal være klar 26. mai (utsatt til 28. mai, red. anm).

De åtte navnene blir denne uka gjennomgått sammen med kommunikasjonsbyrået Dinamo, og tirsdag neste uke skal det være klart hvilke navn rektorene ønsker å oversende til styrene. Disse forslagene vil da bli offentliggjort.

Siling

Vurderingsgruppa har bestått av én representant fra tjenestemannsorganisasjonene ved henholdsvis HBV og HiT, én fra hver av studentorganisasjonene og én representant fra hvert fakultet.

Gruppens mandat har vært å vurdere navneforslagene som kom inn opp mot kriteriene som ble beskrevet i navnekonkurransen og foreslå navn som kan være aktuelle for den nye institusjonen.

Annerledes og framtidsrettet

Pål AugestadDet har vært et stort engasjement rundt konkurransen og det har kommet inn nær 300 forslag. Vurderingsgruppa har derfor hatt en omfattende jobb, selv om det må sies at det selvsagt ikke var 300 ulike forslag.

– Et enormt engasjement som lover godt for framtida, konstaterer leder av navnekomiteen og viserektor for FoU ved HiT, Pål Augestad.

Det ble tidlig klart at vurderingsgruppa ikke ønsker et navn hvor de tre fylkesnavnene blir ramset opp – de ønsker noe annerledes og framtidsrettet. Dette var rektorene enige i.

 • Viken høgskole/universitet
  Samlende, et egennavn som kan brukes på norsk og engelsk, geografisk betegnelse. Ifølge historien favnet området Viken både områder i Vestfold, Telemark og Buskerud, og selv om det nok er mest dekkende for kystområdene i de tre fylkene så er Viken noe som kan assosieres med felles historie for området.
 • Tind høgskole/universitet
  «Tind» viser til det å strekke seg mot noe, slik som man gjør gjennom en utdanning. Det kan også vise til noe som er "typisk norsk": å bestige tinder, utforske, - slik som Nansen, Amundsen, Heyerdal og andre nordmenn har gjort opp igjennom tidene. "Tind" er samtidig et typisk norsk ord som gjør seg godt på flere språk. Det er også fleksibelt mht tid og faglig orientering, slik at det kan holde seg over tid, selv om HiT og HBV skulle slå seg sammen med andre institusjoner i fremtiden, eller faglige retninger endres.
 • Skagerak høgskole/universitet
  Vann er, faglig sett, veldig sentralt i de to nåværende institusjonene. Navnet assosieres med havområdet utenfor de tre fylkene. Et havområde med mye kommunikasjonsaktivitet med samfunnet rundt både nå og historisk. Skagerak betyr «veien til Skagen», noe som blant annet kan assosieres med veien til internasjonalisering, publisering og til en karriere.
 • Ibsen høgskole/universitet
  Internasjonalt er dette det suverent mest kjente navnet, med stor kulturhistorisk tyngde. Ibsen-navnet assosieres riktignok mest med Skien, men skal man først velge et personnavn, vil det uunngåelig knyttes til et fylke. De to andre fylkene kan og bør se på dette som en drahjelp av dimensjoner. Med Ibsen i navnet blir det kort, enkelt, presist, og lett å oversette.
 • Fjord høgskole/universitet
  Vann er, faglig sett, veldig sentralt i de to nåværende institusjonene. Fjord er et godt navn på norsk og engelsk. Det vil være særegent og en god betegnelse internasjonalt.
 • Oslofjord høgskole/universitet
  De tre fylkene grenser alle til Oslofjorden. Navnet kombinerer to av de viktigste merkevarene vi har i Norge: Oslo og fjorder. Navnet knytter oss til det sentrale Norge. Navnet er en naturlig videreføring av Oslofjordalliansen.
 • Høgskolen/universitetet i Sørøst-Norge
  En geografisk tilnærming til navnet. Kan være positivt i forhold til utenlandske (og norske) studenter som søker seg til oss, og som da vil vite hvor i landet vi holder til.
 • Høgskolen/universitetet i Øst-Norge
  Øst-Norge favner alle fylkene og sier indirekte noe om spredningen i campus. Øst-Norge er noe alle kan stedfeste, både nasjonalt og internasjonalt. Vil være den eneste Høgskolen med Norge i navnet, salgsargument til utenlandske studenter og samarbeidsinstitusjoner. Kan enkelt bytte ut høgskole med universitet i fremtiden.