Bilde av delrapport 2

Fire fakulteter for HSN

Fire fakulteter – alle på tvers av studiesteder. Dette er blant konklusjonene i rapporten fra fusjonsdelprosjektet «Faglig organisering» for Høgskolen i Sørøst-Norge.

Rapporten med sine forslag går nå videre via styringsgruppa for universitets- og fusjonsprosjektet til fellesstyret, som så fastsetter den faglige organiseringen for HSN.

Ingen av dagens fakulteter i HBV eller HiT blir foreslått videreført.  Men delprosjektgruppa lanserer tre modeller for sammensetningen av de fire fakultetene.

Modell 1 med utgangspunkt i sammenslåing av eksisterende fakulteter som har parallell eller delvis parallell faglig profil og fagområder:

1 Fakultet for Utdanningsvitenskap, humaniora og estetiske fag

2 Fakultet for Helse- og sosialvitenskap

3 Fakultet for Teknologi og realfag

4 Handelshøyskolen og fakultet for allmenvitenskap, evt. Fakultet for Økonomi og allmennvitenskap

Modell 2 kommer i to versjoner, og der begge tar utgangspunkt vitenskapsmodeller, men med ulik plassering av humaniora.

Modell 2 a:

1 Utdanningsvitenskap og estetiske fag

2 Helse-, sosial og idrettsvitenskap                           

3 Teknologi og naturvitenskap

4 Økonomi, samfunnsvitenskap og humaniora

Modell 2 b:

1 Utdanningsvitenskap, humaniora og estetiske fag

2 Helse-, sosial og idrettsvitenskap

3 Teknologi og naturvitenskap

4 Økonomi og samfunnsvitenskap

Felles hovedbegrunnelse for alle tre modellene er at hovedtyngden av HSNs forskning og utdanningsprogrammer er av tverrfaglig karakter.

Hvert fakultet vil ha hovedansvar for en av de fire store grunnutdanningene (sykepleier, ingeniør, lærerutdanninger og økonomi) og minst ett ph.d-program.

I sluttrapporten peker delprosjektgruppa på at flercampusinstitusjoner gir fordeler som tette relasjoner og økt nærhet både til studenter, samarbeidspartnere og regionene.

Foreslått faglig organisering innebærer at hvert fakultet får aktivitet ved studiesteder i de tre fylkene. Samtidig legger den foreslåtte organiseringen til rette for en større bredde i fag og emner innenfor utdanningene, samt flere helhetlige utdanningsløp på Ba-, Ma- og Ph.d.-nivå, mener gruppa.

 Det er viktig at service-, leder- og koordineringsfunksjoner overfor studenter og eksterne aktører i regionen ivaretas ved hvert campus, skriver delprosjektgruppa.

Les rapporten