Fellesstyret. Foto.

Første felles styremøte

Styreleder Rune Nilsen åpnet det første felles styremøte for HiT og HBV med et sitat fra Hans Børli: «Jeg eier ikke et eneste tre. Likevel er skogen min.».

Tekst: Ragne Brekke Hvidsten
Foto: Nils Kalve

- Vi som er valgt inn i styret sitter med en fantastisk skog, som ingen av oss eier men som vi skal forvalte til fellesskapets beste, sa Nilsen i sin innledning.

Han leder et styre som er balansert sammensatt fra de to institusjonene. De eksterne styremedlemmene er utnevnt av KD mens ansattrepresentantene og studentene er valgt inn i styret. Se en oversikt over styrets sammensetning.

- Fusjoner er spennende og kan være krevende. Vi som styremedlemmer må huske at vi ikke representerer bestemte interesser, men at vi alle har det samme ansvaret for fellesskapet.

Innledningsvis gikk styreleder gjennom mandatet og bakgrunnen for fusjon. I tillegg behandlet styret blant annet hovedprinsipper for budsjett 2016, studieporteføljen for 2016/2017, organisering av ledelsesnivå 1 og rekrutteringsprosess for rektor til Høgskolen i Sørøst-Norge.