Fortgang i fusjonsarbeidet

Allerede en av de første dagene i juni må HiT og HBV ha klart forslag til både navn, hovedadresse og fusjonstidspunkt for den nye fusjonerte institusjonen.

Av: Per Magnus Holtung

20. april hadde rektorene Kristian Bogen og Petter Aasen møte med statssekretær Bjørn Haugstad i Kunnskapsdepartementet .

I møtet gjentok Haugstad at departementet fra sin side mener det er lurt å få på plass en fusjon allerede fra 1. januar 2016.

Stortinget behandler saken (St.m 18 Konsentrasjon for kvalitet. Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren) 11. juni.

Universitetsstatus

I møtet sa Bjørn Haugstad også at han regnet med at universitetsstatus for HiT/HBV relativt raskt ville være på plass

– I dagens Varden (lokalavis i Telemark, red.anm.) lanseres muligheten for å få universitetsstatus allerede fra 1. januar 2016. Det er nok i overkant optimistisk dersom en akkrediteringssøknad skal utformes og NOKUT skal behandle den på ordinært vis, mener Bogen.

Politisk ledelse og KD signaliserer at de ønsker å legge til rette for en god fusjonsprosess. Det samme signaliseres for en akkrediteringsprosess mot universitetsstatus hvor NOKUT vil spille en viktig rolle. For å få dette til så raskt som mulig, ønsker KD 1/1-2016 som fusjonstidspunkt.

– Ledelsen ved de to høyskolene arbeider langs flere spor for å realisere universitetsstatus raskest mulig. Som del av dette arbeidet, har vi også dialog med de andre partiene på Stortinget for å legge frem egne synspunkter i denne saken og lytte til partienes ståsteder både i forhold til meldingen og syn på universitetsakkreditering, sier Aasen.

Hektisk

De kommende ukene vil bli hektiske. Innspill til innhold i en kongelig resolusjon må utformes, hvor bl. a. navn på den nye institusjonen og fusjonstidspunkt skal stå. Dette er beslutninger styrene ved de to institusjonene skal ta i junimøtene.

Etter møtet i KD tirsdag sa Bjørn Haugstad til Varden at han nå vanskelig kan tolke holdningene i Stortinget annerledes enn at det der er positiv holdning til de fusjonene der institusjonene selv ønsker det – som HiT og HBV.

Opprinnelig hadde HiT og HBV også fastlagt styremøter med fusjonssaken 11. juni. Men disse to parallelle styremøtene blir nå framskyndet til en av de første dagene i juni for å få på plass forslag til kongelig resolusjon.