HBV og HIT er igang med å tilrettelegge for fusjon.

Fusjon - administrasjonen er i gang

Sist uke var det oppstartmøte i prosjektet som skal planlegge og gjennomføre den administrative etableringen av ny institusjon.

Av: Ragne B. Hvidsten

Prosjektet heter «Administrative systemer og tjenester – Sikker drift» (AS-DS) og skal etableres på tvers av de to virksomhetene som skal ivareta sikker administrativ drift fram til ny organisasjon overtar. Høgskoledirektør Kai Mjøsund skal lede arbeidet med direktør John Viflot som stedfortreder.

Mandat for prosjektet legges fram for styrene ved HiT og HBV 4. juni.

Mandat for sikker drift
Sist uke var alle administrative ledere fra HBV og HiT samlet for å starte forarbeidet i prosjektet. Prosjektets overordnede mandat er: «å sikre forsvarlig administrativ drift i den nye institusjonen fra fusjonstidspunkt og fra integrert institusjon 1.1.17. Dette innebærer at prosjektet skal planlegge og gjennomføre den administrative etableringen av systemer, retningslinjer, prosedyrer og tjenester for den nye institusjonen innen 1.1.17».

«Administrative systemer og tjenester – Sikker drift» er foreløpig delt inn i ni delprosjekter

  • Delprosjekt økonomiadministrasjon/forvaltning – Terje Thomassen og Mari Pran
  • Delprosjekt personaladministrasjon/forvaltning – Kjetil Horgmo og Elisabeth Borhaug
  • Delprosjekt studieadministrasjon/forvaltning – Anne Fængsrud og Jarle Bjerkholt
  • Delprosjekt FoU(I) administrasjon/forvaltning – Pål Augestad og Mette Falck-Pedersen
  • Delprosjekt Bygning-, infrastruktur, studiestedsdrift/administrasjon/forvaltning – Morten Østby og Johnny Thorsen
  • Delprosjekt Kommunikasjon/informasjon/marked/nettsider/profilering – Anette Espeli og Tania Marcelle Olsen
  • Delprosjekt IT infrastruktur drift/administrasjon/forvaltning – Paal Are Solberg og Jan Petter Thorstensen
  • Delprosjekt Dokumentasjons- og informasjonsforvaltning (arkiv) – Gro Haugland og Atle Johansen
  • Delprosjekt Bibliotek – Frode Bakken og Kari Fagerjord