Bilde av rektorene Kristian Bogen og Petter Aasen.
- Vedtaket i statsråd er en viktig milepæl, sier rektorene Kristian Bogen (HiT) og Petter Aasen (HBV)

Fusjon vedtatt i statsråd

Fusjonen mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen i Telemark er i dag formelt vedtatt av Kongen i statsråd. Den nye institusjonen skal hete Høgskolen i Sørøst-Norge.

Fakta om Høgskolen i Sørøst-Norge

 • 16.500 studenter
 • 1.500 ansatte
 • 88 bachelorutdanninger
 • 44 masterutdanninger
 • 7 doktorgradsprogrammer
 • 8 campuser (Vestfold, Drammen, Kongsberg, Ringerike, Porsgrunn, Bø, Notodden og Rauland).

Søknad om sammenslåing ble sendt Kunnskapsdepartementet 5. juni, etter at begge de to høyskolestyrene 4. juni enstemmig gikk inn for fusjon fra nyttår 2016.

I dag ble fusjonen formelt vedtatt gjennom en kongelig resolusjon. 


Rektorene Kristian Bogen (HiT) og Petter Aasen (HBV) sier i en felles uttalelse:

"Dette er en viktig milepæl. Høgskolen i Sørøst-Norge vil bli en institusjon som markerer seg nasjonalt og internasjonalt med attraktive studietilbud av høy faglig kvalitet. Gjennom etableringen av Høgskolen i Sørøst-Norge sikrer BTV (Buskerud, Telemark, Vestfold) -regionen seg tilgang på ny og forskningsbasert kunnskap. Det er helt nødvendig for å konkurrere godt i fremtidens kunnskapssamfunn.

En videreutvikling fra høyskole til universitet i nær fremtid vil ytterligere styrke regionen vår.  Høgskolen i Sørøst-Norge er en nyskaping i norsk universitets- og høgskolesektor. Med åtte campus i tre fylker vil vi være tett på regionens 700 000 innbyggere og kunne tilby både befolkning og arbeidsliv forskningsbasert og ny kunnskap.

Vedtaket som er fattet av regjeringen, er i samsvar med de to styrenes enstemmige vedtak. Vi mener sammenslåingen vil sette oss bedre i stand til å innfri egne faglige ambisjoner og til å møte studentenes forventninger, arbeidslivets krav og samfunnets behov.

Etableringen av Høgskolen i Sørøst-Norge blir en spennende, men også en krevende oppgave. Lykkes vi, vil vi ha de beste forutsetningene til å hevde oss nasjonalt innenfor det nye institusjonslandskapet som følger av regjeringens strukturreform, og internasjonalt."

 

Prosessen videre

Kunnskapsdepartementet er bedt om å oppnevne et interimstyre, som skal lede prosessen frem til fusjonstidspunktet og fortsette som styre i den første driftsfasen. 

I styrevedtaket fra de to skolene er det foreslått at interimstyret blant annet skal beslutte visjon, hovedmål, faglig profil, styringsmodell, faglig og administrativ organisering.  

Ingvild Marheim Larsen skal lede Universitets- og fusjonsprosjektet for de to høyskolene.  Hun starter arbeidet i august.  

De siste fem årene har Larsen vært i Kunnskapsdepartementet, der hun er ansatt som fagdirektør for analyse i Universitets- og høyskoleavdelingen. Det siste året har hun vært prosjektleder for strukturmeldingen Konsentrasjon for kvalitet.

– Vi er veldig fornøyd med at Ingvild Marheim Larsen har takket ja til å lede universitets- og fusjonsarbeidet. Hun har solid fagkunnskap om og erfaring fra sektoren, som vi er glad vi kan dra veksler på i det videre arbeidet, sier rektor Petter Aasen (HBV) og rektor Kristian Bogen (HiT).

For ytterligere kommentarer og spørsmål: 

Rektor Kristian Bogen (HiT) mob. 98 89 96 74

Rektor Petter Aasen (HBV) mob: 995 29 024

Fakta om Høgskolen i Sørøst-Norge

 • 16.500 studenter
 • 1.500 ansatte
 • 88 bachelorutdanninger
 • 44 masterutdanninger
 • 7 doktorgradsprogrammer
 • 8 campuser (Vestfold, Drammen, Kongsberg, Ringerike, Porsgrunn, Bø, Notodden og Rauland).