Illustrasjonsfoto fusjonsmøter.
Det arrangeres fusjonsfrokoster og fusjonskaffe i Kongsberg, Drammen, Bakkenteigen, Hønefoss, Notodden, Bø, Porsgrunn og Rauland i november. De to rektorene vil fortelle om statusen i fusjons- og universitetsprosjektet.

Fusjonsfrokost og -kaffe i november

Studenter og ansatte på alle de åtte studiestedene ved HiT og HBV er invitert på møter der de to rektorene og prosjektleder for universitet- og fusjonsprosjektet skal presentere høstens arbeid, som igjen vil legge grunnlaget for Høgskolen i Sørøst-Norge.

Tid og sted for Fusjonsfrokost-/kaffe i november:

 • Mandag 23. november 08.30 Vestfold/Bakkenteigen (A1-30 aud. Larvik)
 • Mandag 23. november kl.13.00 Drammen (A25-03)
 • Tirsdag 24.november 09.00 Porsgrunn, (Vessia)
 • Tirsdag 24.november 13.00 Bø (305)
 • Onsdag 25.november 09.00 Notodden (S-322)
 • Onsdag 25.november 14.00 Rauland  
 • Fredag 27.november 09.00 Kongsberg
 • Fredag 27.november 13.00 Ringerike

Påmelding

Det vil bli enkel servering på alle studiestedene, så det er viktig at folk melder seg på via dette skjemaet.

Fusjonsmøtene vil foregå på morgenkvisten og etter lunsj ved de åtte studiestedene. Her skal de to rektorene og prosjektleder presentere forslagene fra delprosjektene, og ansatte og studenter kan komme med spørsmål og synspunkt.

– På disse fusjonsmøtene vil vi presentere delprosjektenes forslag, ta i mot innspill fra ansatte og studenter og diskutere disse. Her får alle en mulighet til å treffe de to rektorene. Dette er et ledd i å kunne påvirke og bli hørt, forteller Ingvild Marheim Larsen, som er prosjektleder for universitet- og fusjonsprosjektet.

Relevant lesestoff

Det jobbes nå iherdig i de ulike delprosjektene for å komme med forslag til hvordan Høgskolen i Sørøst-Norge bør bli; hva som skal være profilen og hvordan faglig og administrativ virksomhet skal organiseres, er sentrale spørsmål som skal besvares før nyttår.

1. november vil mange av sluttrapportene være klare og legges ut på fusjonsnettstedet. Dette er utgangspunktet for fusjonsmøtene, og det vil være en fordel å sette seg inn i disse rapportene i forkant av møtene.

Høringsrunder

I forkant av fusjonsfrokostene blir det gjennomført høring på delprosjektene Faglig plattform og profil, Faglig otganisering og Administrativ organisering. Eventuelle merknader til høringen må være sekretariatet til universitets- og fusjonsprosjektet i hende innen fredag 20. november.

Høringsinstansene er fakultetene med tilhørende institutter, de administrative enhetene, fagforeningene og studentparlamentene.

Styringsgruppa for Universitets- og fusjonsprosjektet vil behandle sluttrapportene og gir råd til rektorene som skal utarbeide innstilling til fellesstyret. Fellesstyret fatter endelig beslutning 18. desember.

 

Tid og sted for Fusjonsfrokost-/kaffe i november:

 • Mandag 23. november 08.30 Vestfold/Bakkenteigen (A1-30 aud. Larvik)
 • Mandag 23. november kl.13.00 Drammen (A25-03)
 • Tirsdag 24.november 09.00 Porsgrunn, (Vessia)
 • Tirsdag 24.november 13.00 Bø (305)
 • Onsdag 25.november 09.00 Notodden (S-322)
 • Onsdag 25.november 14.00 Rauland  
 • Fredag 27.november 09.00 Kongsberg
 • Fredag 27.november 13.00 Ringerike

Påmelding

Det vil bli enkel servering på alle studiestedene, så det er viktig at folk melder seg på via dette skjemaet.