Fylkesordfører i Vestfold, Per-Eivind Johansen, taler under møtet med høgskolestyrene ved HBV og HiT.
Fylkesordfører i Vestfold, Per-Eivind Johansen, taler under møtet med høgskolestyrene ved HBV og HiT.

Fylkeskommunal støtte

Fylkeskommunene i Buskerud, Telemark og Vestfold ser blidt på mulighetene fusjonen fører med seg og støtter velvillig opp under arbeidet for å skape den nye institusjonen.

Fylkesordfører i Buskerud, Morten EriksrødFusjonsvedtakene i våre respektive høyskolers styrer ble tatt godt imot i de tre fylkeskommunene i regionen. De var alle tre representert på fellesseminaret som ble avholdt i forbindelse med fusjonsvedtakene.

Fylkesordførerne i Buskerud og Vestfold samt fylkesrådmannen i Telemark benyttet alle anledningen til å uttrykke sine forventninger til, og muligheter for, samarbeid med den kommende Høgskolen i Sørøst-Norge.

Buskerud fylkeskommune:

– Vi gratulerer dere med mulighetene fusjonen åpner for. Kongsberg har et verdensledende teknologimiljø, Drammen har vist seg å være en av våre mest omstillingsdyktige byer og Hønefoss kommer til å bli større enn Lillestrøm om 20 år. Her er høyskolen helt avgjørende for kompetansebyggingen. Jeg er glad for at dere har valgt en Fylkesordfører i Vestfold, Per-Eivind Johansenflercampushøyskole med ledelse i alle tre fylker. Det er viktig og treffes og å føle hudkontakt, sa fylkesordfører i Buskerud, Morten Eriksrød.

Vestfold fylkeskommune:

– Fra et fylkeskommunalt perspektiv ser vi frem til en større og sterkere høyskole med universitetsambisjoner. Utdanningsnivået i Vestfold er lavt, ungdommen reiser ut for å ta utdanning og blir borte i mange år. En ny sterkere, sammenslått høgskole vil føre til at flere av ungdommene våre tar utdanning og blir i Vestfold, sa Per-Eivind Johansen, Fylkesordfører i Vestfold.

Han ga også uttrykk for sitt ønske om et stoppested ved Bakkenteigen (Campus Vestfold) på Vestfoldbanen.

Fylkesrådmann i Telemark, Evy-Anni EvensenTelemark fylkeskommune:

– Vi har et mål om at vi i fellesskap skal utvikle kunnskapsorienterte prosjekter både sammen, og med eksterne. Jeg tror fusjonen vil styrke verdien av dette samarbeidet. Høgskolene og fylkeskommunene har et bredt ansvar for kunnskaps- og samfunnsutvikling, med næringsliv og samfunnsliv som viktige målgrupper, sier fylkesrådmann i Telemark, Evy-Anni Evensen.

Les mer på nettstedet til Fylkeskommunen i Telemark