Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, HiT-rektor Kristian Bogen og HBV-rektor Petter Aasen fotografert under et dialogmøte i september 2014. (Foto: Knut Jul Meland / HBV)
Torbjørn Røe Isaksen, Kristian Bogen og Petter Aasen. Foto

– Godt utgangspunkt

Kunnskapsministeren vil at høyskoler igjen skal få mulighet til å bli universiteter, men skjerper samtidig kravene. Rektorene ved HBV og HiT mener de to høyskolene har gode muligheter.

Tekst: Ingvild Gjone Sildnes og Knut Jul Meland

 


I en direktesendt pressekonferanse fra kunnskapsdepartementet onsdag formiddag, la statsråd Torbjørn Røe Isaksen (H) fram de sentrale momentene i den kommende stortingsmeldingen om struktur i høyere utdanning og forskning.

 

Stortingsmeldingen blir først tilgjengelig i sin helhet fredag 27. mars, etter at den er lagt frem for Kongen i Statsråd.

I arbeidet med stortingsmeldingen har det kommet forslag fra universiteter og høyskoler med planer om at 14 institusjoner blir slått sammen til fem. Dette er sammenslåinger KD stiller seg positive til. Blant disse befinner den planlagte fusjonen mellom HBV og HiT seg.

Opphever frysdirektivet

Under pressekonferansen slo Isaksen fast at regjeringens velkjente frysdirektiv, som midlertidig stanset norske høyskolers muligheter for universitetsakkreditering, nå oppheves:

– Det blir ingen permafrost i sektoren. Vi opphever den såkalte frysen i strukturen, noe som betyr at høgskoler igjen skal kunne søke om å få bli universitet, men samtidig skjerper vi kravene for en slik godkjenning, sa Isaksen.

Nye «opprykkskrav»

Regjeringen viderefører vilkåret om at høyskoler som vil rykke opp må kunne tilby doktorgradsutdanning i fire fag for bli vitenskapelig høyskole eller universitet.

Nytt er at utdanningene må dekke faglige hovedområder samt forankres i sterke fagmiljø. Videre må høyskolene kunne dokumentere at de har minst 15 studenter per doktorgradsprogram over tid. Det må også dokumenteres at minst to av doktorgradsprogrammene uteksaminerer i gjennomsnitt fem kandidater over en treårsperiode.

Har jobbet systematisk

Det er positivt at det åpnes for universitetsetableringer, og HBV og HiT har sammen et godt utgangspunkt for å bli kvalifisert til universitet, mener rektorene ved de to høyskolene:

– Hele meldingen om ny struktur i høyere utdanning bygger på tydeliggjorte og skjerpede kvalitetskrav, krav som begge våre institusjoner har jobbet systematisk med over tid, uttaler HBV-rektor Petter Aasen og HiT-rektor Kristian Bogen, som begge synes utdragene fra meldingen og statsråden var klarere enn forventet.

De legger også til at i tilrettelegging av prosessen på nasjonalt nivå forventes det at prinsipper om likebehandling av, og like konkurransevilkår for institusjonene ivaretas.

Viderefører dialogen

– Når den endelige meldingen foreligger på fredag, vil vi gå inn i detaljene i meldingen, videreføre dialogen med Kunnskapsdepartementet, ha dialog med arbeidstakerorganisasjonene og studentparlamentet, og komme tilbake til hvordan vi skal gå videre i fusjonsarbeidet basert på styrenes behandling av grunnlagsdokumentene tidligere i mars, uttaler de to rektorene.

Et samstemmig høyskolestyre ved HBV understreket betydningen av universitetsstatus under sitt forrige styremøte, 13. mars. Også under det forrige styremøtet ved Høgskolen i Telemark, 12. mars, ble det knyttet særlige forventninger til spørsmålet om universitetsstatus.

Krav for doktor- og mastergradsprogrammer

Kunnskapsministeren annonserte også nye krav til robusthet ved doktorgrads- og masterutdanningene, for å unngå det kunnskapsministeren kalte «Stankelbein på vaklende grunn».

Utdanningene må generelt ha større bredde og forankres i sterkere forskningsmiljøer enn i dag.

Regjeringen vil starte arbeidet med skjerpede krav for å opprette master- og doktorgradsprogrammer. Arbeidet vil skje i samråd med Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) og Norges forskningsråd. 

– Eksisterende programmer skal etter en overgangsperiode vurderes på nytt ut fra de nye kravene, sa Isaksen.

Ny ledelsesmodell

Det ble også kjent at regjeringen vil gå inn for løsningen med ekstern styreleder og ansatt rektor som hovedmodell for ledelse i UH-sektoren.

– Vi mener dette legger til rette for rekruttering av den best kvalifiserte ledelsen, sa Isaksen.

Andre momenter som ble berørt under pressekonferansen var:

  • Endringer i regler for opprykk til høyere stillinger
  • Krav om 4 i matematikk for opptak til lærerstudiet
  • Nasjonale deleksamener i utvalgte fag
  • Ny tilsynsmodell for NOKUT
  • Høyere forventninger til lærertrykk og læringsutbytte