HBV/HiT møter nærings- og samfunnslivet

HBV og HiT bruker november til også å ha tett dialog om fusjonsprosessen med samfunns- og næringslivet og vertskommunene i de tre fylkene.

Allerede 11. november er fusjonen tema på møte med partnerskapet Verdiskaping Vestfold. Der møter foruten representanter for fylkesutvalget og fylkesmann også LO Vestfold, NHO Vestfold, NAV Vestfold, KS Vestfold og Innovasjon Norge.

Dagen etter, 12. november, har HBV invitert til vertskommuneseminar med ordførere og rådmenn fra Kongsberg, Ringerike, Drammen og Horten.

I Telemark er samtlige ordførere og rådmenn invitert til møte 13. november. Der møter høgskolen i tillegg representanter og ledere fra Telemark fylkeskommune, Sykehuset Telemark, Innovasjon Norge, LO Telemark, NAV Telemark, pluss bedriftsledere fra Norcem og Herøya industripark.

I Buskerud blir HiT/HBV-fusjonen utvilsomt også samtaletema under møtet 26. november i styret for partnerskapet for verdiskaping og næringsutvikling i fylket.