Høring. Illustrasjon.

Høringssvar

Høringsrunden av sluttrapportene til delprosjektene for faglig plattform og profil og faglig- og administrativ organisering er nå avsluttet og høringssvarene publiseres på nett.

Vi publiserer svarene fortløpende på http://hit.hbv.no/universitets-og-fusjonsprosjektet/horingssvar/.

Dette er de "overordnede" dokumentene sendt inn av organisasjonene og de organisatoriske enhetene. Ansatte kan finne alle høringssvarene på fellesserveren: V:\Sekretariat\Svar,alle, på høringsspørsmål.