Hva med gamle avtaler i ny organisasjon?

Både HiT og HBV har inngått rammeavtaler for egen organisasjon. Hvordan skal disse håndteres i ny organisasjon? Vi har søkt juridisk vurdering av forhold rundt rammeavtalene.

Juridisk notat fra Simonsen Vogt Wiig

Notat om juridisk betenkning om håndtering av eksisterende rammeavtaler i forbindelse med fusjonen.

Tekst: Ragne B. Hvidsten

Vurderingen er gjort av advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig i samarbeid med arbeidsgruppe økonomi/innkjøp i delprosjekt AS-SD.

Innledningsvis slår de fast, på generelt grunnlag, at fusjonen i seg selv ikke gir noen særskilt oppsigelsesrett.

Juridiske vurderinger av eksisterende rammeavtaler
Følgende problemstillinger er vurdert:

1. Rammeavtale som HiT og HBV har inngått hver for seg men som dekker samme produktgrupper/tjenestegrupper (for eksempel trykkeritjenester)

Fusjonen i seg selv gir ikke grunnlag for oppsigelse. De fusjonerende høgskolene må derfor vurdere hver enkelt (overflødige) avtale for seg, og hvorvidt vedkommende avtale åpner for at den kan sies opp. Dersom den gjør det, må bestemmelsene om slik oppsigelse følges (for eksempel ved at det skriftlig varsles et bestemt antall måneder før oppsigelsen trer i kraft).

2. Rammeavtaler som HiT og HBV har gjort hos ulike innkjøpssamarbeid, i noen tilfeller dekker de samme produktgrupper og tjenesteområder (for eksempel kontorrekvisita og møbler)

Hovedregelen er at hver enkelt av høgskolenes avtaler videreføres på uendrede vilkår, og at den enkelte avtalen derfor vil gjelde mellom den fusjonerte organisasjonen og kontraktsmotparten.

3. Rammeavtaler som HiT og HBV har gjennom felles innkjøpssamarbeid der vi etter minikonkurranse har valgt leverandør (ikt-avtaler gjennom Uninett)

Her henviser advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig til svaret under punkt 2 over.

4. Rammeavtaler som kun HiT eller HBV har, men som er relevant for den nye fusjonerte organisasjonen.

I slike tilfeller blir det raskt et spørsmål om omfang og/eller verdi på avtalen.  Ved kunngjøring av anskaffelser har oppdragsgiver plikt til å angi anslått omfang (verdi) på anskaffelsen. I utgangspunktet har oppdragsgiver ikke anledning til å benytte avtalen i særlig grad utover det estimerte beløpet.

Les og vurder egne avtaler
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig presiserer de at en fusjon i større eller mindre grad vil føre til endringer av leverandørforhold men at avtaler ofte er tause eller mangelfulle om dette. Derfor er det grunn til å gå inn i den enkelte avtale for å undersøke hvordan den er utformet i lys av informasjonen vi har innhentet.

Kontaktpersoner
Har du spørsmål om juridiske forhold rundt eksisterende rammeavtaler i forbindelse med fusjonen? Ta gjerne kontakt med Heidi Sten-Nilsen/Stig Fjeldsæter hos HBV eller Kristine Langerød/Bent Morten Kristensen hos HiT.

Juridisk notat fra Simonsen Vogt Wiig

Notat om juridisk betenkning om håndtering av eksisterende rammeavtaler i forbindelse med fusjonen.