Innplassering av ledere

Fra nyttår tiltar arbeidet med innplassering av ledere på nivå 1 og 2 i den nye institusjonen.

Kontaktpersoner

  • Seniorrådgiver Christian Brørs – HBV – tlf. 31 00 88 91
  • Seniorrådgiver Terje Dehli Jacobsen – HiT –tlf. 35 57 50 14

Når rektor for HSN tiltrer 1. januar 2016, begynner arbeidet med innplassering av ledere på nivå 1 og 2 i den nye institusjonen. Dette gjelder prorektor, viserektorer, dekaner og avdelingsdirektører.

I tråd med styrevedtak og sentrale dokumenter er det ingen som skal miste jobben som følge av fusjonen. Alle skal beholde lønn og arbeidssted, men det kan bli endringer i stillingens ansvarsområde og arbeidsoppgaver.

Enkelte ledere/medarbeidere relatert til nivå 1 i de tidligere virksomhetene er av fellesstyret foreløpig innplassert i en midlertidig ressursenhet under ny rektor.

Framdrift

I løpet av januar vil berørte ledere bli innkalt til i informasjonsmøter om prosessen. Styret vil fastsette endelig faglig- og administrativ struktur, samt stillingsbeskrivelser for nye ledere på nivå 1 og 2 i styremøtet 28. januar.

I løpet av februar gjennomføres kartleggingssamtaler og eventuelle rettskravvurderinger. Med forbehold om at det foreligger rettskrav, vil stillingene lyses ut internt medio mars og være besatt innen utgangen av april 2016. Tidspunkt for formell tiltredelse i nye stillinger er foreløpig ikke avklart.

Eksterne ressurs

Delprosjekt 7, under Universitets- og høgskoleprosjektet skal ivareta arbeidet med innplassering/tilsetting av lederne. Delprosjektet ledes av Helle Parelius fra Agenda Kaupang, som har utdanning og lang erfaring innen endringsledelse, organisasjonspsykologi, strategi, kommunikasjon og konfliktløsning.

Rektor er innstillende myndighet overfor styret.  

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig vil foreta eventuelle rettskravsvurderinger.

Kontaktpersoner

  • Seniorrådgiver Christian Brørs – HBV – tlf. 31 00 88 91
  • Seniorrådgiver Terje Dehli Jacobsen – HiT –tlf. 35 57 50 14