Jobber med styresak om fusjon

Rektorer og direktører hadde møte 26. februar for å jobbe med en styresak som skal gi styrene den informasjonen de ønsker.

Styrene har tidligere bedt om utredninger og vurderinger før de tar en endelig beslutning om fusjon.

Styresaken blir lagt fram for styrene 12. (HiT) og 13. mars (HBV). Før den kommer så langt blir den behandlet i I/D/F-møter og diskutert med studentlederne ved de to høyskolene. Arbeidsgruppen som jobber fram styresaken møtes igjen 4. mars for å få alt på plass.

Styresaken vil inneholde dokumentasjon av faglige synergier ved sammenslåing av de to høyskolene.  Den tar opp overordnede prinsipper og premisser for fusjon. Dessuten vil styrene få forslag til en plan for utredning av vesentlige forhold som må være avklart ved fusjonstidspunktet. Vurdering av alternative fusjonstidspunkt, det vil si 01.01.2016, 01.08.2016 eller 01.01.2017 er en del av innholdet.

Styrings- og beslutningsmodell for arbeidet med etablering av den nye institusjonen fra et fusjonsvedtak og fram til fusjonstidspunktet legges også fram for styret. Det samme blir forslag til arbeidet med overordnet profil og visjon.

I tillegg til arbeidet med styresaken, var arbeidet for universitetsstatus og kommunikasjon temaer i møtet. Ledelsen vil blant annet informere om fusjonsarbeidet på intranett, på en egen fusjonsweb som etableres i løpet av kort tid, og i møter med ansatte og studenter. Ledelsen ved HiT og HBV  har også ha dialog med sentrale regionale aktører og sentrale politikere.

Arbeidsgruppen består av

  • Rektor Petter Aasen
  • Rektor Kristian Bogen
  • Høgskoledirektør Kai Mjøsund
  • Direktør John Viflot

Sekretariat

  • Personaldirektør Kjetil Horgmo
  • Rådgiver Hilde Røneid
  • Stabssjef ved rektors kontor Per Eirik Lund
  • Kommunikasjonssjef Tania Marcelle Olsen