Jobber med universitetsakkreditering

Rektor Petter Aasen, rektor Kristian Bogen, prosjektleder Ingvild Marheim Larsen og Ellen Rye hadde møte med representanter fra NOKUT 3. september.

Tidspunkt for søknad om universitetsakkreditering og krav til hva som må være på plass ved søknadstidspunktet var hovedtemaene på møtet. I tillegg ble prosessen knyttet til akkrediteringen belyst.

Søknad om universitetsakkreditering

Arbeidet med søknaden om universitetsakkreditering er dermed igang. Søknaden behandles av fellesstyret 18. desember 2015 før søknaden sendes videre.

Les mer om NOKUT.

Les mer om delprosjekt 6: Universitetsakkreditering.