Stortinget krever mer åpenhet om finansieringen

Krever mer åpenhet om finansieringen

Finansieringen av høgskolene og universitetene var gjennomgående tema da Stortinget torsdag behandlet strukturen i høyere utdanning. Her må det bli langt mer åpenhet og transparens, krever Stortinget.

Det er bredt flertall bak de strukturendringene som stortingsmeldingen la opp til og som KUF-komiteen i Stortinget fulgte opp, inkludert velvilligheten overfor fusjoner.  

Men nå blir søkelyset i enda større grad satt på den såkalte basiskomponenten i institusjonenes finansiering over statsbudsjettet.  Den historiske fordelingen mellom de gamle, etablerte universitetene med sin større basisfinansiering på den ene siden og de øvrige, og yngre institusjonene med en mindre basiskomponent på den andre, har i stor grad fortsatt.

Men selv om finansieringen var sterkt framme i debatten, var den ikke tema i selve meldingen som Stortinget behandlet torsdag.  Det kommer i første omgang som en endret finansieringsmodell i forslaget til statsbudsjett for 2016.  

Men det blir ingen radikale omfordelinger i forhold til dagens modell, varslet kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og pekte på behovet for forutsigbarhet for de enkelte institusjonene.