Rektorene Petter Aasen (HBV) og Kristian Bogen
(Fra venstre) Rektorene Petter Aasen (HBV) og Kristian Bogen under fusjonskaffe-møte i Drammen. (Foto: Jan-Henrik Kulberg)

– Lite er skrevet i stein

Rektorene ved våre to høyskoler har besøkt alle våre åtte campuser for å informere og svare på spørsmål om fusjonen.

Tekst: Jan-Henrik Kulberg og Ingvild G. Sildnes

For at alle skal få mulighet til å bli hørt, og for å kunne høre siste nytt om fusjonen, reiste rektorene Petter Aasen (HBV) og Kristian Bogen (HiT) samt prosjektleder for universitets- og fusjonsprosjektet, Ingvild Marheim Larsen, på «fusjonsturné» i uke 48. '

De besøkte alle åtte studiestedene ved den kommende Høgskolen i Sørøst- Norge. Godt over 500 ansatte møtte fram.

Mandag 23. november var reisefølget på Campus Drammen, og rektorene understreket at selv om det nå skal vedtas en ny organisasjon, er det lite som er skrevet i stein:  

– Dette blir ikke siste organisasjonsendringen i HSN. Vi lager et reisverk, men her kan det bli nye prosesser og justeringer. Det er ingen absolutter.  Vi må ha fleksibilitet og høste noen erfaringer, sa de to som byttet på å presentere status for fusjonsprosessen. 

De store utfordringene

Fredag uke 47 kom de siste høringsuttalelsene inn. Rektorene jobber nå med å hente ut de sentrale poengene fra disse. Høringssvarene, sammen med innspill fra disse møtene på campusene skal bli styresaker.  

– Et viktig premiss i det faglige prosjektet blir mer robuste fagmiljøer, og det er mange som har sterke tilbakemeldinger og meninger rundt forslagene til faglig organisering.  Det blir også utrolig viktig med robuste administrative fagmiljøer, som kan understøtte primærvirksomhetene, sa de to. 

De redegjorde også for de store utfordringene, som HSN vil måtte forholde seg til, og identifiserte disse som klima, fattigdom og energi på globalt nivå samt velferdsstatens bærekraft, grønt skifte og konkurransekraft på nasjonalt nivå.

Rådgiver Runar Gundersen ved Institutt for økonomi og informatikk var blant de mange i publikum som grep ordet under fusjonskaffe-møtet i Bø. (Foto: Ingvild G. Sildnes)

Varierte tema

På fusjonskaffen i Bø, tirsdag 24. november, var det mange og varierte tema som ble tatt opp.

Det kom både spørsmål og innspill om videre universitetsakkreditering-prosess, om instituttenes høringsuttalelser ble lest, om HSNs profesjons- og arbeidsrettede profil, om en fremtidig miljøprofil og at man ønsket å synliggjøre at HSN har utdanninger som svarer på hovedutfordringene samfunnet står overfor (klima, fattigdom og energi).

Studentene var også til stede, og organisasjonen StartHiT understreket at de ønsket en plass i fusjonsprosessen.

Campusutviklingen fortsetter

Administrasjonssjef ved Fakultet for allmennvitenskapelige, Erik Aarnes, var opptatt av at utviklingen av campusene ikke må stoppe opp i fusjonsprosessen:

– Vi må vokte oss så ikke utviklingen stopper opp i prosessen, kanskje spesielt med tanke på campusutvikling. Det er viktig at påbegynte prosjekter i nåværende fakulteter og studiesteder, og som det er satt av midler til, utvikles videre og blir fullført selv om vi fusjonerer. Det er også viktig å vurdere forholdet mellom studiested og fellesnivå og hvilke tjenester som skal ligge på studiestedene, sa han.

– Sette fart

Rektorene var enige om at det også må satses på campusutvikling i tiden fremover. Det ble understreket at strategien om flercampusinstitusjon skal gi HSN et konkurransefortrinn, og at de ulike campus må gis rammer for god utvikling.

– Studiesteder som har stor betydning i en region må vi ta vare på. Det er ledelsens intensjon å finne gode løsninger på dette. Campusutvikling er en viktig del av den videre strategiske satsningen for høyskolen. Samtidig så vet vi at dette vil innebære investeringskostnader. Som et utgangspunkt skal ikke velfunderte prosjekter som til nå er planlagt stoppe opp fordi vi fusjonerer. Vi gjennomfører jo dette for å sette fart og utvikle, svarte de to rektorene.