– Skrekkblandet fryd

Anne Svånaug Blengsdalen er førstelektor i musikk ved Institutt for kultur- og humanistiske fag på HiT. ...men hva gjør hun i helga?

Møt en ny kollega

I denne serien intervjuer vi ulike ansatte og studenter ved HiT og HBV, slik at du får en mulighet til å lære litt mer om en ny kollega.

Møt dem alle her

Anne Svånaug BlengsdalenAnne Svånaug Blengsdalen er førstelektor i musikk ved Institutt for kultur- og humanistiske fag (HiT). Hun er også utøvende musiker (hardingfele og kveding) og danser.

– Hvilke forventninger og forhåpninger har du til HSN?

Jeg imøteser fusjonen med skrekkblandet fryd. Fryden er knyttet til forventningen om at HSN skal bli USN. I lys av dette er min forhåpning at den faglige organiseringen skal bygge opp under master- og doktorgradsprogram, og at fagmiljøene som er knyttet til disse, styrkes. Jeg har også forhåpninger om at den nye organiseringen skal gjøre samarbeid knyttet til forskning og undervisning på tvers av fakultets- og instituttgrenser enklere. Skrekken er knyttet til økt byråkratisering, og at eksisterende gode, sterke fag- og arbeidsmiljø brytes opp.  

– Hvordan forbereder du deg til fusjonen?

– Jeg har forberedt meg ved å ferdigstille min egen doktorgradsutdanning i sommer, og jeg har hatt samtaler med en vordende kollega ved HBV om et mulig fellesprosjekt, som en videreføring av denne avhandlingen. Ellers består forberedelsen i å gjøre jobben min på instituttet så godt jeg kan.

–  Hvordan ser en deilig frihelg ut for deg?

– En frihelg er en blank helg uten arbeid knyttet til jobb eller oppdrag av noe slag. En doven morgen, kaffe og aviser, husarbeid, en tur i skog og mark, felespilling og til slutt en god middag på kvelden.

Møt en ny kollega

I denne serien intervjuer vi ulike ansatte og studenter ved HiT og HBV, slik at du får en mulighet til å lære litt mer om en ny kollega.

Møt dem alle her