Hovedtillitsvalgte og personaldirektører ved Hit og HBV. Foto.

Møte med hovedtillitsvalgte

Representanter fra arbeidsgiver og hovedtillitsvalgte ved de to høyskolene hadde felles møte i Drammen onsdag 23. september.

De to personaldirektørene Elisabeth Borhaug og Kjetil Horgmo ledet møte. De informerte om fremdriften i fusjonsarbeidet så langt.

Noe av det som ble diskutert var:

  • Utkast til omstillingshåndbok
  • IDF-møter/struktur høsten 2015 og 2016
  • Forslag til kommunikasjonsstrategi

I henhold til omstillingsavtalen som er fremforhandlet skal partsforholdet utøves av de som har partsrettigheter. Det betyr at arbeidstakerorganisasjonene kun får en hovedtillitsvalgt for hver organisasjon. Det knytter seg derfor mest spenning til hvem som blir hovedtillitsvalgt for de ulike organisasjonene og hvilke organisasjoner som får drøftingsrett fra 1.1.2016. Skal man fortsette med dagens «10%-grense», og i så fall hvor store blir de ulike organisasjonene etter sammenslåingen?

– Dialogen i møte har vært positiv. Viktige saker er satt på dagsorden og vår oppfatning er at det var et vellykket møte, forteller de to personaldirektørene.