Ingvild Marheim Larsen. Foto.
Prosjektleder Ingvild Marheim Larsen.

Møte med NOKUT

Arbeidet med universitetssøknaden er i full gang, og et møte med NOKUT i forrige uke var viktig for å komme videre i arbeidet.

Denne teksten er hentet fra Khrono.  Les hele reportasjen: "Høgskolene går for å bli vurdert etter gamle regler" hos Khrono


— Vi gikk gjennom gangen i arbeidet med søknaden, hvordan dialogen med NOKUT skal være underveis, og vi har nå begynt å gå inn i NOKUTs veileder for å finne ut hva vi trenger av dokumentasjon og hva vi eventuelt mangler, sier prosjektleder Ingvild Marheim Larsen ved fusjonsprosjektet HBV/HiT.

Hun sier i et intervju med Khrono, at en kompliserende faktor er at universitetsprosjektet samtidig er et fusjonsprosjekt.

— Dette er nytt for NOKUT også, de har ikke hatt søknader om universitetsakkreditering fra institusjoner som er i prosess for sammenslåing før, sier hun.

Ferdig til jul i Buskerud, Vestfold og Telemark? 

Høgskolene i Buskerud og Vestfold og Høgskolen i Telemark har som arbeidsplan at universitetssøknaden skal være ferdig skrevet før 1. januar, men prosjektleder Ingvild Marheim Larsen (bildet under) sier at endelig tidspunkt for å sende inn søknaden vil bli vurdert underveis.

Hun leder universitets- og fusjonsprosjektet for de to høgskolene, og er i permisjon fra jobben som fagdirektør i universitets- og høgskoleavdelingen i Kunnskapsdepartementet. Prosjektet består av åtte delprosjekter, der universitetsakkreditering er ett av dem.

— Vi kommer til å jobbe raskt med søknaden i høst, men det er mulig at vi ikke leverer den før utpå nyåret. Det viktige for oss er at vi får levert den før forskriften med de nye kriteriene for å bli akkreditert som universitet trer i kraft, slik at vi blir vurdert etter gjeldende kriterier, sier Marheim Larsen.

Vurdert etter gamle regler

Nye regler for å bli universitet trer i kraft tidligst 1. april 2016. Det betyr at de store høgskolene på Østlandet blir vurdert etter gamle og ikke nye strengere regler hvis de er raske med søknadene, skriver Khrono i en reportasje denne uken. 

1. april en mulig dato

Tilsynsdirektør i NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), Øystein Lund, opplyser til Khrono at i den grad det er satt en dato for når de nye reglene for å bli universitet vil tre i kraft, er 1. april den tidligste datoen det har vært snakk om, med tanke på at ny forskrift skal være på plass og iverksettes.

— Så er det jo alltid også en del overgangsordninger i denne type saker, legger Lund til.

Statssekretær Bjørn Haugstad bekrefter at 1. april er en mulig dato for nye universitetsregler.

— Vi jobber på etter signalene fra Stortinget og så raskt det lar seg gjøre med en slik prosess det her er snakk om, sier Haugstad til Khrono.
 

 

Denne teksten er hentet fra Khrono.  Les hele reportasjen: "Høgskolene går for å bli vurdert etter gamle regler" hos Khrono