Omstillingsservice – Bemanning og innplassering

Fra 1. januar 2016 var Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) et faktum. Samtlige medarbeidere ved begge de to tidligere høgskoler skal innplasseres i den nye organisasjonen.

Det er nedfelt at ingen ansatte skal sies opp eller måtte bytte arbeidssted i forbindelse med fusjonen.

Overføring fra tidligere HiT og HBV til HSN fra 1. januar 2016 vil bli meddelt ansatte ved utsendelse av en e-post, og gjelder samtlige faste ansatte, ansatte med rettskrav, og midlertidige ansatte/åremåls­stillinger med arbeidsavtaler som går ut over 01.01.2016.  Innplassering i stilling i henhold til ny intern organisasjonsstruktur gjennomføres i løpet av 2016 – og med tentativ sluttføring 30.06.2016. 

Bemannings- og innplasseringsprosjekt 

Under delprosjekt 4 og arbeidsgruppen for personaladministrasjon/forvaltning er undergruppen for bemanning og innplassering gitt mandat å etablere et bemannings- og innplasseringsprosjekt med fremdriftsplan for innplassering av ansatte i undervisnings- og teknisk/administrative stillinger.  Prosjektet vil ha juridisk bistand.  Innplassering i leder­stillinger i ny virksomhet er i universitets- og fusjonsprosjektet lagt til delprosjekt 7, som ledes av Ingvild Marheim Larsen.  Delprosjekt 7 har knyttet til seg ekstern juridisk bistand.

Omstillingshåndbok

Det er utarbeidet en omstillingshåndbok som danner grunnlaget for å foreta vurderinger ved innplassering til stilling ved den nye høgskolen.

Omstillingsarbeidet stiller spesielt ledere overfor utfordringer med hensyn til å imøtekomme og ivareta den usikkerheten som kan oppstå i en organisasjon under endring.  Konstruktiv dialog, informasjon, medvirkning, omtanke, og å søke å bevare et godt arbeidsmiljø, står sentralt i gode omstillingsprosesser.  For de fleste vil imidlertid innplassering i den nye organisasjonsstrukturen ikke medføre endringer av særlig grad når det gjelder stillingens ansvars- og oppgaveområde.

Omstillingsservice

Som en del av arbeidet i prosjektet bemanning og innplassering opprettes omstillingsservice som ønsker å bistå med informasjon og veiledning i prosessen. 

Medarbeiderne i omstillingsservice vil bistå etter beste evne.

Milepæler og frister

Prosjektet har tentativ sluttføring 30.06.2016.

Kontaktpersoner

Omstillingsservice kan kontaktes ved:

  • Seniorkonsulent Eldrid Eilertsen – HiT – tlf. 35 57 51 12
  • Seniorrådgiver Christian Brørs – HBV – tlf. 31 00 88 91
  • Rådgiver Bente Sundbø – HiT – tlf. 35 57 50 28
  • Seniorrådgiver Wigdis N. Nordhus – HBV – tlf. 31 00 94 09