Ønsker innspill fra ansatte og studenter

Du kan være med å påvirke universitets- og fusjonsprosjektet ved å komme med dine innspill frem til fredag 9. oktober.

De ulike delprosjektene/gruppene er nå i gang med å se på alternativer for faglig og administrativ organisering, organisering av den nye virksomhetens satsing på e-læring og faglig plattform og profil.

Dette er viktige elementer som skal danne grunnlag for organiseringen og profilen til Høgskolen i Sørøst-Norge som ser dagens lys 1. januar 2016.

I perioden frem til 9. oktober ønsker medlemmene i delprosjektene innspill fra studenter og ansatte ved Høgskolen i Buskerud og Telemark og Høgskolen i Telemark. Etter det blir det høringsrunder på noen av delprosjektene.

Det er særlig ønske om innspill på:


Ved å benytte deg av det digitale skjemaet nedenunder kan du komme med dine tanker og begrunnelser til ett eller flere av de aktuelle områdene.

Åpenhet
Styringsgruppa for universitets- og fusjonsprosjektet ønsker åpenhet rundt arbeidet og vil derfor legge ut alle seriøse innspill på fusjonsweben. Sekretariatet vil sørge for at innspillene vil bli tatt inn i arbeidet i de aktuelle delprosjektene.

Fusjon til frokost i november
Det vil også bli informasjonsmøter om arbeidet og status for fusjons- og universitetsprosjektet på alle studiesteder i november. Da vil sluttrapportene presenteres og det vil bli mulighet for dialog og spørsmål.

Jeg ønsker å påvirke