Lederne for de seks delprosjektene f.v. prorektor for utdanning Merete Ræstad (HBV), direktør John Viflot (HiT) prosjektleder for fusjons- og universitetsprosjektet Ingvild Marheim Larsen, viserektor for forskning og utvikling Pål Augestad (HiT), prosjektleder for elæring og e-campus Hjørdis Hjukse (HiT) og høgskoledirektør Kai Mjøsund (HBV).
Lederne for de seks delprosjektene f.v. prorektor for utdanning Merete Ræstad (HBV), direktør John Viflot (HiT) prosjektleder for fusjons- og universitetsprosjektet Ingvild Marheim Larsen, viserektor for forskning og utvikling Pål Augestad (HiT), prosjektleder for elæring og e-campus Hjørdis Hjukse (HiT) og høgskoledirektør Kai Mjøsund (HBV).

Oppstart for delprosjektene

Torsdag 25. juni var det oppstart for alle delprosjektene som skal stake ut den nye kursen og danne grunnlaget for en sammenslåing mellom HiT og HBV.

På torsdagens møte som ble ledet av rektorene Petter Aasen og Kristian Bogen, deltok både lederne, nestlederne og sekretærene i ulike delprosjektene, samt den nye prosjektlederen for universitets- og fusjonsprosjektet Ingvild Marheim Larsen.

Universitets- og fusjonsprosjektet er delt inn i 6 store delprosjekter/grupper som skal legge grunnlaget for den nye institusjonens:

Marheim Larsen vil også ha det koordinerende ansvaret på tvers av delprosjektene og det operative ansvaret for den totale fremdriften for prosjektet som helhet.

Struktur og fusjonI styrtingsgruppa for universitets- og fusjonsprosjektet vil rektorene sitte sammen med prosjektleder Ingvild Marheim Larsen (midten). Til venstre HiT - rektor Kristian Bogen og til høyre HBV-rektor Petter Aasen.

Med sin bakgrunn som prosjektleder for strukturmeldingen Konsentrasjon for kvalitet og forskererfaringen på reformer og fusjoner innen høyere utdanning holdt hun et innlegg om de aktuelle temaene.

- Fusjon krever tid, penger og en fleksibel organisasjon, og resultatene kommer ikke med en gang. Men fusjoner representerer også muligheter til å nå faglig mål man ikke kan nå alene, og det vil ha en positiv betydning for infrastruktur og administrative studietjenester, fortalte prosjektlederen.

Tanker om mandatet

Det er også satt av et mindre delprosjekt med navnet «Ekstern referansegruppe» og «Innplassering av ledere» som blir et eksternt ledet delprosjekt.

De ulike lederne for hvert delprosjekt delte sine tanker om mandatet som gruppene skal løse. Først etter sommerferien starter arbeidet for fullt i de ulike delprosjektene og i løpet av høsten skal alle legge fram sine resultater fra dette arbeidet.