Prosjektleder snart på plass

Ingvild Marheim Larsen skal lede Universitets- og fusjonsprosjektet. Hun starter for fullt i august.

Prosjektledelse og sekretariat

(Hentet fra beskrivelsen av Universitets- og fusjonsprosjektet)

Det utpekes/tilsettes en prosjektleder for prosjektet. Prosjektlederen vil ha det koordinerende ansvaret på tvers av delprosjektene og det operative ansvaret for den totale fremdriften for prosjektet som helhet. Ansvaret for det faglige innholdet ligger hos delprosjektlederne og beslutningsansvaret hos styringsgruppen på områder hvor dette er delegert fra styret.

Det etableres et sekretariat bestående av et antall personer (inkludert prosjektleder) med følgende mandat og oppgaver:

 • Bistå styringsgruppen slik at denne kan ivareta sitt ansvar og sine oppgaver
 • Koordinere delprosjektene
 • Forberede og legge frem saker til møter i styringsgruppen
 • Ivareta det operative ansvaret for intern kommunikasjon og informasjon iht. vedtatt kommunikasjonsplan
 • Tilrettelegging for medvirkning i henhold til inngåtte avtaler, inklusive formelle drøftinger og forhandlinger med tjenestemannsorganisasjonene i saker som vedgår fusjonen og universitetsetableringen
 • Kvalitetssikre delprosjektplaner opp mot prosjektets overordnede mål, mandat, prinsipper og fremdriftsplaner
 • Foreta løpende avklaringer overfor delprosjektlederne om problemstillinger og spørsmål som dukker opp. Dette innenfor rammer trukket opp av styringsgruppen eller styrene
 • Bistå delprosjektlederne med prosjektplanlegging, skriving og design av prosesser

 

 

– Vi er veldig fornøyd med at Ingvild Marheim Larsen har takket ja til å lede universitets- og fusjonsarbeidet. Hun har solid fagkunnskap om og erfaring fra sektoren, som vi er glad vi kan dra veksler på i det videre arbeidet, sier rektor Petter Aasen (HBV) og rektor Kristian Bogen (HiT) i en felles uttalelse.

– Viktig med tett kontakt

De siste fem årene har Larsen vært i Kunnskapsdepartementet, der hun er ansatt som fagdirektør for analyse Universitets- og høyskoleavdelingen.Ingvild Marheim Larsen. Foto.

Det siste året har hun vært prosjektleder for strukturmeldingen Konsentrasjon for kvalitet.

– Jeg synes det er spennende å få være med på denne prosessen. Jeg tror det vil være både interessant og lærerikt. Det er også veldig viktig for jobben i Kunnskapsdepartementet å ha tett kontakt med universitets- og høyskolesektoren. Jeg håper min erfaring kan komme godt med i arbeidet høyskolene nå har foran seg, sier at Ingvild Marheim Larsen.

Endring og reformer

Larsen er statsviter med doktorgrad fra Universitetet i Oslo. Hun har jobbet som forsker ved Nordisk institutt for forskning og utdanning (NIFU) i en årrekke.

Hun har i særlig grad forsket på endring og reformer i høyere utdanning, i første rekke temaer knyttet til styring og ledelse av institusjonene.

Larsen har også deltatt i flere store evalueringer.

I perioden 2008-2010 jobbet hun på Høgskolen i Oslo; først drøyt to år som leder for to bachelorutdanninger og to masterutdanninger, og så leder for sekretariatet for innføring av ny grunnskolelærerutdanning. 

Prosjektledelse og sekretariat

(Hentet fra beskrivelsen av Universitets- og fusjonsprosjektet)

Det utpekes/tilsettes en prosjektleder for prosjektet. Prosjektlederen vil ha det koordinerende ansvaret på tvers av delprosjektene og det operative ansvaret for den totale fremdriften for prosjektet som helhet. Ansvaret for det faglige innholdet ligger hos delprosjektlederne og beslutningsansvaret hos styringsgruppen på områder hvor dette er delegert fra styret.

Det etableres et sekretariat bestående av et antall personer (inkludert prosjektleder) med følgende mandat og oppgaver:

 • Bistå styringsgruppen slik at denne kan ivareta sitt ansvar og sine oppgaver
 • Koordinere delprosjektene
 • Forberede og legge frem saker til møter i styringsgruppen
 • Ivareta det operative ansvaret for intern kommunikasjon og informasjon iht. vedtatt kommunikasjonsplan
 • Tilrettelegging for medvirkning i henhold til inngåtte avtaler, inklusive formelle drøftinger og forhandlinger med tjenestemannsorganisasjonene i saker som vedgår fusjonen og universitetsetableringen
 • Kvalitetssikre delprosjektplaner opp mot prosjektets overordnede mål, mandat, prinsipper og fremdriftsplaner
 • Foreta løpende avklaringer overfor delprosjektlederne om problemstillinger og spørsmål som dukker opp. Dette innenfor rammer trukket opp av styringsgruppen eller styrene
 • Bistå delprosjektlederne med prosjektplanlegging, skriving og design av prosesser