Rektorstilling utlyst

Fellesstyret behandlet 12. oktober saken om rekruttering av rektor for Høgskolen i Sørøst-Norge. Nå er stillingen utlyst, med søknadsfrist 12. november.

Les utlystingsteksten hos jobbnorge

Fremdriftsplan:

12.10 
Utlysningstekst vedtas i styremøte

13.10 
Stillingen lyses ut i Norge og andre nordiske land

12.11  
Søknadsfrist

17.11  
Møte innstillingsutvalget

20. - 28.11   
Intervju og innhenting av referanser

30.11 - 4.12  
Innstilling skrives

4.12            
Innstillingsutvalgets forslag sendes styret

11.12          
Tilsetting av rektor i ekstraordinært styremøte

 

Søknadsfristen er forlenget for å sikre best mulig rekruttering til stillingen. Den videre framdriften er fortsatt stram, men anses å være forsvarlig. Planen krever et ekstraordinært styremøte i desember.  


Det søkes etter en rektor med bred ledererfaring, høy faglig legitimitet og fortrinnsvis kompetanse på professornivå.

Den nye rektoren skal bidra til å bygge en ny institusjon og realisere universitetsambisjonen.

Stillingen har en åremålsperiode på fire år, med mulighet for forlengelse i fire nye år.

Det blir satt ned et eget instillingsutvalg, og det er fellesstyret som står for den endelige tilsettingen.

 
Innstillingsutvalget som skal intervjue og vurdere aktuelle søkere vil få følgende sammensetning:

  • Ekstern styreleder Rune Nilsen
  • To styrerepresentanter, en ekstern og en intern
  • To ansattrepresentanter
  • En student

 
Styreleder har fått fullmakt til å oppnevne det endelige innstillingsutvalget.

Tjenestemannsorganisasjonene og studentparlamentet er bedt om å foreslå kandidater til å representere de ansatte og studentene i dette utvalget.

Styreleder gjør den endelige oppnevningen, slik at balanse mht kjønn, geografi og evt. kompetanse sikres.  
 
Hoveddelen av arbeidet kommer til å foregå i andre halvdel  av november.  Det første møtet i innstillingsutvalget er 17. november.

Les utlystingsteksten hos jobbnorge

Fremdriftsplan:

12.10 
Utlysningstekst vedtas i styremøte

13.10 
Stillingen lyses ut i Norge og andre nordiske land

12.11  
Søknadsfrist

17.11  
Møte innstillingsutvalget

20. - 28.11   
Intervju og innhenting av referanser

30.11 - 4.12  
Innstilling skrives

4.12            
Innstillingsutvalgets forslag sendes styret

11.12          
Tilsetting av rektor i ekstraordinært styremøte

 

Søknadsfristen er forlenget for å sikre best mulig rekruttering til stillingen. Den videre framdriften er fortsatt stram, men anses å være forsvarlig. Planen krever et ekstraordinært styremøte i desember.