Rune Nilsen leder for fellesstyret for Høgskolen i Sørøst-Norge

HiTs nåværende styreleder Rune Nilsen er oppnevnt som leder av det midlertidige fellesstyret for den sammenslåtte Høgskolen i Sørøst-Norge.

Fra 1. januar vil dagens Høgskolen i Telemark og Høgskolen i Buskerud og Vestfold utgjøre den nye Høgskolen i Sørøst-Norge.

Fellesstyret skal fram til årsskiftet ha ansvaret for å treffe nødvendige beslutninger i forbindelse med sammenslåingen.

 Fellesstyret får 12 medlemmer. Og Kunnskapsdepartementet har nå oppnevnt de fire eksterne representantene: 

 Varamedlemmer:

  1. Hans Sverre Sjøvold, politimester i Oslo og varamedlem i nåværende styre for HBV
  2. Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold

 HBV og HiT skal selv sørge for nødvendig representasjon til fellesstyret fra ansatte og studenter. 

Fellesstyret skal nå:

  • Treffe beslutninger om mål og strategier for den nye høyskolens samlede virksomhet
  • Treffe beslutninger om styring, ledelse og faglig-administrativ organisering og driftsmodeller for den nye institusjonen
  • Treffe beslutninger om utviklingsplan og øvrige beslutninger knyttet til samlokalisering, bygg, infrastruktur og tekniske tjenester
  • Fremme fellesskap og samarbeid på tvers av de eksisterende institusjonsgrensene og utarbeide opplegg for nødvendig omstillingsvedtak.

HiT- og HBV-styrene fratas myndighet

- Det at fellesstyret får slike fullmakter innebærer at HBV og HiT ikke har selvstendig avgjørelsesmyndighet på disse områdene, men må følge opp vedtakene i fellesstyret, skriver KD i oppnevningsbrevet.

11 millioner ut året

Departementet tildeler 11 mill. kroner til arbeidet med sammenslåingen i 2015.  Fellestyret for HSN skal sørge for at midlene benyttes til arbeidet med sammenslåingen.

Fellesstyret vil rapportere direkte til KD.

Nytt styre fra 1. januar

Fra fusjonstidspunktet 1. januar 2016 skal et nytt styre overta. 

Departementet vil komme tilbake med nærmere informasjon om hvordan dette styret skal oppnevnes, heter det i brevet