Sluttrapportene er klare

I. november var fristen på innlevering av sluttrapportene til Faglig plattform og profil, Faglig organisering og E-læring og e-campus. Nå er de tilgjengelig for alle.

Delprosjekt 3 Administrativ organisering har frist til 1. desember, men et utkast til sluttrapport vil legges på fusjonsweben i løpet av morgendagen.

Alle sluttrapportene som er klare ligger ute på fusjonsweben under dokumenter.


Høringsrunde fra 5. – 20. november
Det neste som skjer er at rapportene Faglig plattform og profil, Faglig organisering og Administrativ organisering (utkast) sendes ut på høring. Høringsrunden starter torsdag 5. – og varer til fredag 20. november.

Høringsbrevet sendes til høringsinstansene som er fakultetene med tilhørende institutter, de administrative enhetene, fagforeningene og studentparlamentene.