Søkere til rektorstilling

Søknadsfristen for rektorstillingen ved HSN utløp 12.11.15. Det er kommet inn fire søknader.

Her er søkerne

  • Heidi Kapstad, 52 år, dekan Høgskolen i Buskerud og Vestfold
  • Hermundur Sigmundsson, 51 år, professor i psykologi NTNU
  • Petter Aasen, 63 år, rektor Høgskolen i Buskerud og Vestfold
  • NN, mann (søker er unntatt offentlighet)

Innstillingsutvalget

Innstillingsutvalget har følgende sammensetning:

  • Leder Rune Nilsen (styreleder
  • Sverre Gotaas (styremedlem HSN)
  • Mona Sæbø (styremedlem HSN)
  • Ingunn Elvekrok (ansatterepresentant)
  • Lars Erik Øi (ansatterepresentant)
  • Elin Gravningen (student)

Personaldirektørene er sekretariat for utvalget.

Utvalget skal ha sitt første møte 17.11.15.