Spent på den nye logoen?

Arbeidet med å få på plass den visuelle identiteten til Høgskolen i Sørøst-Norge er i gang.

Byrået som vinner anbudskonkurransen begynner med jobben i løpet av første halvdel av september.

Det ferdige resultatet får du se senest 1. desember.