Statusrapporter

Nå har fem av delprosjektene levert første utkast av sine rapporter til styringsgruppa. Styringsgruppa diskuterer rapportene i sitt møte 7. oktober.