Møte i styringsgruppa. Foto.
Fra møte i styringsgruppen 7. oktober.

Statusrapporter og innspill fra ansatte

Nå har fem av delprosjektene levert første utkast av sine rapporter og onsdag fikk styringsgruppa en gjennomgang av rapportene.

I de neste ukene skal delprosjektene jobbe videre med sluttrapportene som skal legge grunnlaget for organisering og faglig satsinger for den nye høgskolen. Sluttrapportene skal leveres den 1. november og frem mot jul.

Foreløpige statusrapporter kan leses her:

Innspill fra ansatte

Det har i den siste tiden kommet inn nærmere 40 innspill fra ansatte og studenter til arbeidet med delprosjektene. Fristen for å komme med innspill er 9. oktober. Etter det blir det høringsrunder på noen av delprosjektene.

Ansatte er engasjert i både faglig og administrativ organisering, samt faglig plattform og profil. Her kan du lese alle innspillene.