Tillitsvalgte finner sammen

Tjenestemannsorganisasjonene ved våre to høyskoler samles til felles seminar på Kongsberg.

Fagforbundenes kontaktpersoner ved HBV:

Fagforbundenes kontaktpersoner ved HiT:

2. og 3. november møtes hovedtillitsvalgte ved HiT og HBV til felles seminar på Campus Kongsberg ved HBV.

– Vi skal berede grunnen for god organisering og samarbeid når fusjonen er et faktum. Det er viktig at vi møtes på tvers av institusjonene, at vi skaper god kontakt og klarer å synliggjøre hvilke utfordringer de tillitsvalgte står overfor i fusjonsprosessen, sier førstelektor Berit Bratholm, som leder Forskerforbundet ved HBV.

Bratholm leder møtet sammen med leder for Forskerforbundet i Telemark, høgskolelektor Inger-Lise E.Bergan.

Agendaen ser slik ut:

  • Møte med personalledelsen – omstillingshåndbok, nytt felles personalreglement, andre sentrale dokumenter
  • Presentasjoner av fusjon og ståsted fra arbeidsgruppene med diskusjon
  • Veien framover
  • Organisering og samarbeid ved en fusjonert høyskole
  • Hovedoppgjør 2016
  • Andre aktuelle saker

 

 

 

Fagforbundenes kontaktpersoner ved HBV:

Fagforbundenes kontaktpersoner ved HiT: