Tverrfaglige satsinger i HSN: Ett eple klar til høsting

Bare temaet «Kulturarv og reiseliv» er så godt gjennomarbeidet at det framstår som mulig å realisere som et satsingsområde i et 4 års perspektiv, heter det i utkast til sluttrapport for fusjonsprosjektet «Tverrfaglige satsinger».

Tekst: Per Magnus Holtung

- Vi har plukket ut seks lovende forskningsområder. Utenom dette ene modne eplet har hver av de øvrige fem områdene også mye kompetanse, men kompetansen må spisses mer, sier viserektor for forsknng ved HiT, Pål Augestad.

Han leder delprosjektet der oppdraget er å identifisere fire til seks satsingsområder innen forskning, utvikling og innovasjon, og der HSN gjennom å samle kreftene blant annet også kan lykkes internasjonalt.

Disse er:

  • «Kulturarv og reiseliv»
  • «Velferdsstat, menneskerettigheter og sosial innovasjon»Sluttrapport - illustrasjon
  • «Bærekraftig utvikling»
  • «Helsefremmende arbeid»
  • «Helse og velferdsteknologi»
  • «Realfag i profesjonsutdanningene»

Utenom kultur- og reiseliv heter det i sluttrapporten at de neste tre er lovende, men at fagfellesskapet rundt alle tematikkene må bestemme seg for hvilke problemstillinger, metodikker og analyseredskaper de skal kjennetegnes ved.

Lovende, men krevende er også satsingsområdet «Helse og velferdsteknologi» som forutsetter samarbeid mellom teknologer og helsevitere. Her mener gruppa det trengs incitamenter for å lykkes.

Satsingsområdet «Realfag i profesjonsutdanningene» er det ingen som forsker på i dag. Et tverrfaglig forprosjekt kan være en løsning, mener gruppa.

Foruten de konkrete vurderingene gir sluttrapporten «Tverrfaglige satsinger» også en god oversikt over mange fagmiljøer, forskning og kompetanse innen det som fra nyttår er Høgskolen i Sørøst-Norge.

Se sluttrapporten