Universitets- og fusjonsprosjektet

Les mer om organiseringen av dette arbeidet og de ulike delprosjektetene som finnes.

Hovedmålet med prosjektet er å etablere et flercampusuniversitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil i Buskerud, Vestfold og Telemark gjennom fusjonen mellom HBV og HiT.

Les mer om organiseringen av dette og de ulike delprosjektene