Valg av styre til den nye høyskolen

Valget av HiTs og HBVs representanter til fellesstyret for den nye Høgskolen i Sørøst-Norge skjer i månedsskiftet september/oktober.

Det skal velges fire representanter for de faglig ansatte (to fra hver høgskole), to fra teknisk-administrativt ansatte (en fra hver) og to studenter (en fra hver).

Dette er kandidatene (separate valg):

Høgskolen i Telemark

Faglig ansatte;

 • Professor Sven Arntzen
 • Professor Rune Bakke, TF
 • Førsteamanuensis Kari Carlsen
 • Høgskolelektor Anders Davidsen
 • Førstelektor Per Gunnar Disch
 • Instituttleder Randi Toreskås Holta
 • Førsteamanuensis Mona Sæbø

Teknisk-administrativt ansatte:

 • Administrasjonssjef Erik Aarnes
 • Senioringeniør Frode Evenstad
 • Rådgiver Britt Granseth Wien

Studentrepresentant (er allerede valgt):

 • Kai Arne Sætre

Høgskolen  Buskerud og Vestfold

Faglig ansatte:

 • Høgskolelektor Tor Erik Jensen
 • Førsteamanuensis Marit Engeset
 • Professor Thomas Moser

Teknisk-administrativt ansatte:

 • Rådgiver Øyvind Reidar Bakke

Studenter:

 • Trine Mathisen
 • Lena Stølen
 • Erlend Berg-Olsen

 

KD har allerede oppnevnt disse eksterne representantene:

 • Professor Rune Nilsen (styreleder)
 • Direktør Guri Hjeltnes
 • Direktør Sverre Gotaas
 • Adm. direktør Tine Rørvik

Fellesstyret vil ha sitt første møte 12. oktober

Inntil fusjonstidspunktet 01.01.16 vil styret ha 12 medlemmer. Fire eksterne, fire faglig ansatte, to teknisk-administrativt ansatte og to studenter.

Etter 01.01.16 vil fellesstyret fortsette som ordinært styre for Høgskolen i Sørøst-Norge. Men da med 11 medlemmer.

Det blir da bare én representant for de teknisk-administrative.  I praksis vil de to som nå velges til fellesstyret dele den første valgperioden med to år hver.