Valg av styremedlemmer

HBV og HiT forbereder valg av medlemmer til fellesstyret for Høgskolen i Sørøst-Norge.

Fellesstyret

Fellesstyret får 12 medlemmer, og Kunnskapsdepartementet har oppnevnt de fire eksterne representantene: 

 Varamedlemmer:

  1. Hans Sverre Sjøvold, politimester i Oslo og varamedlem i nåværende styre for HBV
  2. Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold

HBV og HiT sørger selv for nødvendig representasjon til fellesstyret fra ansatte og studenter. 

I forbindelse med fusjonen mellom HBV og Høgskolen i Telemark skal det i høst velges nytt styre for den fusjonerte høyskolen.

Fra fellesstyre til høyskolestyre

Fellesstyret skal fram til fusjonen, 01.01.16, ha ansvaret for å treffe nødvendige beslutninger i forbindelse med sammenslåingen. Etter fusjonen kommer dette fellesstyret til å utgjøre høyskolestyret ved Høgskolen i Sørøst-Norge

Fellesstyret får 12 medlemmer, og Kunnskapsdepartementet har nå oppnevnt de fire eksterne representantene (se faktaboks til høyre). De resterende medlemmene skal velges ved HiT og HBV.

Fire fra hver høyskole

Fra hver høyskole skal det velges to faglige representanter, én teknisk/administrativ representant og én studentrepresentant. Representantene velges for fire år, med unntak av de teknisk/administrative representantene, som deler perioden mellom seg.

  • Valget ved HBV avholdes elektronisk i perioden 29. september til 1. oktober. Frist for å foreslå kandidater var 1. september 2015.
  • Valget ved HiT avholdes fredag 2. oktober. Forhåndsstemming er mulig i perioden 21. september til 30. september. Frist for å nominere kandidater er 4. september 2015, og forslag må sendes skriftlig til: Valgstyret ved Magne Hegne, Kjølnes ring 56, 3914 Porsgrunn.

Fellesstyret

Fellesstyret får 12 medlemmer, og Kunnskapsdepartementet har oppnevnt de fire eksterne representantene: 

 Varamedlemmer:

  1. Hans Sverre Sjøvold, politimester i Oslo og varamedlem i nåværende styre for HBV
  2. Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold

HBV og HiT sørger selv for nødvendig representasjon til fellesstyret fra ansatte og studenter.